Jump to content
Sign in to follow this  
Rozgrzewkaa

[PL]NOWY REGULAMIN SERWERA BUNNYHOP+TIMER

Recommended Posts

W dniu 26.02.2018r. został wprowadzony nowy regulamin serwera

 

Rozgrywka:

1. Zabronione jest używanie wszelkich programów ułatwiających rozgrywkę (ban permanentny oraz kasacja rekordu / punktów w przypadku programów pomagających w szybszym przechodzeniu map).
2. Zabronione jest wykorzystywanie wszelkich błędów w rozgrywce - w razie zauważenia, niezwłocznie należy powiadomić Administratora (upomnienie, kick).
3. Zakaz celowego wykorzystywania bugów serwera związanych z jego działaniem (ban permanentny).
4. Gracz nieruszający się przez 5 minut jest traktowany jako AFK (slay, kick).
5. Gracz jest zobowiązany do posiadania stabilnego pingu, umożliwiającego komfortową grę pozostałym. Maksymalny dozwolony ping to 120. (upomnienie, kick, ban do 10 minut).
6. Zakaz nieuczciwego skracania map wykorzystując błędy map z premedytacją (kasacja rekordu oraz zdobytych punktów, ban do jednego tygodnia).
 
 
Kredyty/store:
1. Kredyty są punktami, za które można nabyć różnorakie przedmioty ze sklepu (!store).
2. Kredyty można przekazywać sobie nawzajem z wyłączeniem transakcji:
- kredyty za usługę gracza na serwerze niezgodną z regulaminem serwera(np. prowokacje do obrażania kogoś)
- kredyty za usługę admina na serwerze (np. danie unbana / unmute)
3. Za powyższe wymienianie się kredytami przysługuje ban, a oprócz niego wyzerowanie kredytów dla obu stron. Wszystkie operacje z kredytami są logowane w bazie danych.
4. Zakazuje się spamowania z ofertami wymian za kredyty, żebrania oraz innymi komendami sklepu. Można złożyć maksymalnie jedną ofertę na mapę.
5. Administracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za oszustwa w wymianie kredytami między graczami, jednakże może na podstawie zebranych dowodów wymierzać kary w postaci banów / wyzerowania kredytów na serwerze.

6.Osoba duplikująca kredyty zostanie zablokowana na serwerze i konto zostanie wyzerowane.(ban permamentny)

 

 

Nick:

1. Zakaz reklamowania stron innych sieci / serwerów oraz adresów IP od cs-SopliCa.com. (ban na tydzień, ban permanentny).
Dopuszczamy reklamy jackpotów i stron z obstawianiem, skinami.
2. Zakaz posiadania nicków wulgarnych, rasistowskich, obrażających czyjeś uczucia. (upomnienie, kick, ban do jednego dnia)
3. Zakaz podrabiania tagów/przedrostków adminowskich (ban na 1 dzień, ban na tydzień).
4. Zakaz dwukrotnej zmiany nicku w ciągu 15 minut (upomnienie, ban na jeden dzień).
5. Zakaz posiadania grupy/przedrostka reklamującej inną sieć serwerów / serwer (upomnienie, kick, ban do tygodnia).
6. Nick musi składać się przynajmniej z dwóch liter albo cyfr w jednym ciągu. (upomnienie, kick, ban do 5 minut).
7. Zakaz posiadania avataru reklamującego inną sieć, serwer lub ip (upomnienie, ban do tygodnia, ban permamentny)
8. Zakaz posiadania takiej samej nazwy przez dwóch różnych graczy na serwerze (upomnienie, ban do jednego dnia)
 
 
Komunikacja:
1. Zakaz obrażania innych graczy (upomnienie, blokada na czat / mikrofon do tygodnia, ban do tygodnia).
2. Zakaz spamowania zbędnymi treściami (upomnienie, blokada na czat do jednego dnia).
3. Zakaz oczerniania i próby niszczenia wizerunku Sieci (upomnienie, blokada na czat i mikrofon do tygodnia).
4. Zakaz reklamowania stron innych sieci / serwerów oraz adresów IP od cs-SopliCa.com (ban permamentny).
5. Zakaz propagowania treści rasistowskich, mogących obrazić czyjeś uczucia (upomnienie, blokada na czat / mikrofon do jednego dnia).
6. Zakaz nadużywania czatu kontaktu z adminem (u@) (upomnienie, ban do 4h).
Admin czat służy do zgłaszania osób łamiących regulamin serwera oraz zadawania pytań odnośnie serwera.
7. Zakaz spamowania ofertami wymiany - dopuszczamy tylko jedno umieszczenie oferty na jedną mapę przez jednego gracza (upomnienie, blokada na czat do jednego dnia).
8. Zakaz nadużywania wulgaryzmów - nie karzemy za lekkie, rzadko występujące brzydkie słowa pod warunkiem, że nie obrażają innych graczy. (upomnienie, blokada na czat / mikrofon do jednego dnia).
9. Zakaz celowego zagłuszania gry (upomnienie, blokada na mikrofon do tygodnia).
10. Zakaz puszczania muzyki oraz innych dźwięków (upomnienie, blokada na mikrofon do tygodnia).
11. Osoby bez mutacji mogą używać mikrofon tylko w celu zgłoszenia ważnego faktu adminowi serwera czy zadania pytania (upomnienie, blokada na mikrofon do jednego dnia).
12. Osoby z niesprawnym mikrofonem (trzaski, szumy) nie powinny z niego korzystać. (upomnienie, blokada na mikrofon do 4h).
13. Zakaz wszelkiego wyszydzania czy też wyśmiewania innych osób. (upomnienie, blokada na czat i mikrofon do jednego dnia).
14. Zakaz podawania się za admina i celowego wprowadzania w błąd graczy (ban do tygodnia).
15. Zakaz podawania czyichś danych osobowych. (ban trzy dni)
16. Zakaz zastraszania banem innych użytkowników (upomnienie, ban do jednego dnia)
 
 
Ogólne:
1. Każdy gracz ma prawo do odwołania od kary w terminie 72h od jej wymierzenia, na forum w odpowiednim dziale serwera.
2. Każdy gracz ma prawo do napisania uzasadnionej skargi na Administatora bądź innego gracza, na forum w odpowiednim dziale serwera.
3. Każdy gracz, grając na serwerze ma obowiązek znać regulamin serwera i jego przestrzegać. (nieznajomość regulaminu nie zwalnia z przestrzegania go)
4. W przypadku wystąpienia zmian w tym regulaminie, gracze zostaną poinformowani o nich poprzez ogłoszenie na forum w dziale serwera.
 
 
Zasady dla Administracji:
1. Dobry Administrator to taki, który potrafi zapanować nad serwerem bez stosowania zbędnych kar - ma posłuch i szacunek wśród graczy, którzy mogą mu zaufać.
2. Administrator ma obowiązek w sposób szczególny przestrzegać regulaminu serwera.
3. Administrator ma obowiązek pomagać graczom.
4. Administrator ma obowiązek traktowania równo wszystkich graczy.
5. Administrator ma obowiązek stosować się do wykazu kar. Wykaz kar ma za zadanie pokazać od czego powinno zacząć się wymierzanie kary i jaka kara powinna być maksymalna. Kary powinny być adekwatne do przewinienia i jego celowości - lżej traktujemy osoby popełniające po raz pierwszy przewinienie, ostrzej osoby popełniające wykroczenie po raz któryś z kolei. Upomnienie może być słowne bądź pisemne na admin czacie. Jeżeli uprawnienia Administratora nie pozwalają mu na wymierzenie adekwatnej kary, powinien on przekazać sprawę komuś z większymi uprawnieniami, a gdy sytuacja wymaga natychmiastowej reakcji (np. cziter) uniemożliwić mu grę poprzez dostępne funkcje (np. slay, kick).
6. Do banowania i zakładania blokad na czat / mikrofon służą czasy podane w menu admina. Zakaz wprowadzania swoich wartości.
7. Administrator ma prawo do odstąpienia od kary (bany i blokady do jednego dnia, powyżej nie dotyczy) w przypadku wyrażenia skruchy i przeprosin gracza.
8. Administrator może ukarać admina tylko niższego rangą. Ma obowiązek też zgłoszenia tego faktu Opiekunowi Serwera.
9. Czat adminowski (u@) służy do rozmów między Administratorami - obowiązują tam zasady takie same jak dla wszystkich (patrz Komunikacja).
10. Czat do kontaktu z graczami (y@) służy do pouczania graczy i odpowiadaniu na pytania. Gracze nie widzą nicku admina korzystającego z tego czatu. Zakazuje się nadużywania go (np. witania i żegnania, wyrażania własnych poglądów, wszelkiej prywaty - od tego ma się zwykły czat).
11. Administrator ma obowiązek przeglądać raz dziennie dział serwera (w tym pokój adminów), a także dział ogłoszeń Sieci.
12. Administrator jest zobowiązany do grania pod swoim nickiem (dopuszczalne są jedynie kosmetyczne zmiany).
13. Do zmiany mapy służy graczom RTV. Admin ma prawo zmienić mapę po uprzednim głosowaniu, tylko w przypadku mapy źle działającej bądź źle dobranej, które powodują małą ilość graczy bądź inny problem techniczny.
14. W przypadku zauważenia błędów serwera bądź otrzymania takowego zgłoszenia od gracza, Administrator ma obowiązek natychmiast zgłosić ten fakt Opiekunowi bądź Supportowi Serwera.
15. Administrator w przypadku zauważenia podejrzanej gry jednego z graczy ma obowiązek wejść na pozycję obserwatora i uważnie sprawdzić gracza. Do osądzenia przy używaniu wspomagaczy warto wspomóc się profilem gracza - ilość godzin, zdobytych medali pozwoli ocenić staż gracza. Zdecydowana większość cziterów ma nowe konta. W razie wątpliwości, zalecane jest wstrzymać się z banem i poprosić o ocenę kogoś z większym doświadczeniem w tego typu sprawach.
16. Administrator w przypadku 100% pewności co do używania przez gracza czitów, ma obowiązek go zbanować na zawsze - bądź jeśli uprawnienia mu na to nie pozwalają, użyć opcji bana na tydzień i zgłosić ten fakt Junior Adminowi lub Opiekunowi Serwera.
17. Wymierzone kary muszą mieć uzasadnienie.
18. W razie pomyłki przy wymierzaniu kary, Administrator ma obowiązek natychmiastowego poinformowania o tym Junior Admina bądź Opiekuna Serwera.
19. W razie wystąpienia problemów technicznych na serwerze (lagi, brak pluginów po aktualizacji), Administrator ma obowiązek zgłosić ten fakt natychmiastowo Opiekunowi bądź Supportowi Serwera, a także informować graczy że problemy są tymczasowe i Administracja Serwera pracuje nad ich rozwiązaniem, prosząc o cierpliwość.
20. W razie skargi na forum, Administrator będący w niej oskarżoną osobą, ma obowiązek odnieść się do zarzutów w ciągu 24h od pojawienia się tematu.
21. W razie prośby o odbanowanie na forum gracza, którego ukarał Administrator, powinien odnieść się do sytuacji i uzasadnić karę bądź poprosić o jej odstąpienie / złagodzenie / zaostrzenie odpowiednio przy tym argumentując swoją postawę.
22. Gdy Administrator zauważy nieuczciwe skrócenie mapy bądź czitera z programem umożliwiającym szybsze przejście mapy, oprócz wymierzenia kary w postaci bana, jest zobowiązany poinformować o tym Opiekuna Serwera.
23. Administrator ma zakaz używania wszelkich funkcji admina dla zabawy, prywaty bądź innych celów nieokreślonych w tym regulaminie.
24. Administrator ma obowiązek przestrzegania Regulaminu Sieci.
25. Nieprzestrzeganie tych zasad będzie skutkowało wyciąganiem konsekwencji poprzez ostrzeżenie / degradację / wydalenie z Administracji. Administrator nie ma obowiązku być uprzedzanym o tym fakcie. Nie przysługują też żadne zwroty składek adminowskich.
26. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu z premedytacją przez gracza (ponowne, uporczywe łamanie danego punktu), gracz jest karany ostrzejszymi karami niż podane w regulaminie

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...