Skocz do zawartości
Lost

Regulamin serwera Only AWP

Rekomendowane odpowiedziRegulamin Serwera Only AWP

Ogólne:

1. Każdy gracz ma obowiązek znać i respektować poniższy regulamin.

2. Administracja zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Będą one ogłaszane na Forum.

3. Każdy gracz ma prawo odwołać się od nałożonej kary, w odpowiednim dziale na Forum.

4. Każdy gracz ma prawo wyrazić swoją opinię na temat pracy serwera i jej administracji, w odpowiednim dziale na Forum.

5. Każdy gracz ma prawo zaproponować zmiany na serwerze, w odpowiednim dziale na Forum.

6. Każdy gracz ma obowiązek zgłaszać administracji zauważone bugi map/serwera.

7. Każdy gracz posiadający blokadę VAC zostanie permanentnie zbanowany na serwerze, w celu wyjaśnienia bana służy temat.

Rozgrywka:

1. Zabronione jest używanie wszelkich programów/skryptów ułatwiających rozgrywkę - ban permanentny.

2. Zabronione jest wykorzystywanie bugów mapy/serwera - ban od tygodnia do permanentnego.

4. Zabronione jest podszywanie się pod administrację bądź innych graczy - ban do tygodnia.

5. Zabronione jest używanie wszelkich komunikatorów w celu dawania sobie "infa" - ban od tygodnia do permanentnego.

6. Zabronione jest nadmierne kampienie* - upomnienie/kick/ban do 1 dnia.

7. Zabronione jest utrudnianie gry drużynie (zasłanianie, celowe strzelanie do nich) - upomnienie/kick/ban do 1 dnia.

8. Zabronione jest nadmierne używanie kosy, które zaburza typową rozgrywkę AWP - upomnienie/kick/ban do 1 dnia.

9. Zabronione jest przebywanie na pozycji obserwatora (SPEC) dłużej niż 5 minut - kick.

10. Gracz pozostający w bezruchu dłużej niż 3 rundy jest uznawany za AFK - slay/kick.

11. Gracz zobowiązany jest posiadać stabilny ping oraz nie "klatkować" - upomnienie/kick.

*Kampienie zostaje zdefiniowane jako brak dynamicznej gry, celowanie w jeden punkt dłużej niż kilkanaście sekund, wyczekiwanie fragów, uporczywe siedzenie na respawnie.

Nick:

1. Zabrania się reklamowania innych stron/serwerów niż cs-SopliCa.com - ban od tygodnia do permanentnego.

2. Zabrania się reklamowania poprzez grupę/tag drużynowy innych stron/serwerów niż cs-SopliCa.com - ban od 1 dnia do permanentnego.

3. Zabrania się używania nicków wulgarnych, rasistowskich, otwarcie obrażających czyjeś uczucia - upomnienie/kick/ban do 1 dnia.

4. Zabrania się podrabiania tagów adminowskich - kick/ban do 1 dnia.

5. Nick powinien być czytelny i składać się minimalnie z 2 znaków - upomnienie/kick/ban do 1 dnia.

Komunikacja (dotyczy czatu głosowego oraz pisemnego):

1. Zabrania się obrażania i ubliżania innym graczom - upomnienie/blokada na czat do tygodnia/ban do 1 dnia.

2. Zabrania się nadużywania wulgarnego słownictwa - upomnienie/blokada na czat do tygodnia/ban do 1 dnia.

3. Zabrania się oczerniania Sieci oraz jej administracji - upomnienie/blokada na czat do tygodnia/ban do 1 dnia.

4. Zabrania się spamowania zbędnymi treściami, próbami wymian itp. - upomnienie/blokada na czat do tygodnia/ ban do 6 godzin.

5. Zabrania się zagłuszania rozgrywki rozmową, muzyką itp. - upomnienie/blokada na czat do tygodnia/ ban do tygodnia.

6. Zabrania się używania mikrofonu, jeśli nie przeszło się mutacji* - upomnienie/blokada na czat do tygodnia.

7. Zabrania się używania mikrofonu, jeśli jego stan techniczny nie pozwala na czystą komunikację - upomnienie/blokada na czat do 1 dnia.

8. Zabrania się podawania informacji o położeniu przeciwnika wykorzystując podgląd kamery - upomnienie/blokada na czat do tygodnia.

9. Zabrania się nadużywania wiadomości do admina ([email protected]) - upomnienie/ban do 1 dnia.

10. Zabrania się używania kolorowych znaków na czacie - blokada na czat do 1 dnia.

*wyjątek stanowi podanie 'infa' bądź zgłoszenia do administracji.

Zasady dla Administracji:


1. Administrator ma obowiązek:


w sposób szczególny przestrzegać regulaminu serwera,

- w sposób szczególny dbać o dobre imię Sieci,

- przestrzegać Regulaminu Sieci,

- zbanować gracza, jeśli na jego konto nałożona jest blokada VAC,

- pomagać graczom,

- traktować równo wszystkich graczy,

- stosować się do wykazu kar,

- sprawdzić gracza, którego gra wydaje się podejrzana,

- zgłaszać wszelkie problemy techniczne serwera Opiekunowi lub Supportowi,

- wypowiedzieć się w skardze, która go dotyczy, lub odwołaniu od bana, którego nadał (do 24h od pojawienia się tematu),

- uzasadnić każdą nadaną przez siebie karę,

- reagować na wiadomości od graczy ([email protected]),

- powiadomić o pomyłce w wymierzeniu kary [email protected] lub Opiekuna.

2. Administrator ma prawo:- odstąpić lub zmniejszyć wymiar kary, jeśli gracz wyraził skruchę i poprawił swoje zachowanie,

- zwiększyć wymiar czasowy kary, jeśli gracz nagminnie łamie regulamin,

- ukarać admina niższego rangą, jeśli złamał on regulamin (należy niezwłocznie powiadomić o tym Opiekuna),

- używać czatu [email protected] do pouczania graczy, podawania im ważnych informacji itp.,

- zmienić mapę, jeśli aktualna nie działa poprawnie lub powoduje wyludnienie serwera,

- poprosić gracza o zmianę nicku, jeśli utrudnia on jego identyfikację.

Nieprzestrzeganie tych zasad będzie skutkowało wyciąganiem konsekwencji poprzez ostrzeżenie / degradację / wydalenie z Administracji. Administrator nie ma obowiązku być uprzedzanym o tym fakcie. Nie przysługują też żadne zwroty składek adminowskich.


 

Regulamin serwera Only AWP
Rozgrywka:
1. Zabronione jest używanie wszelkich programów ułatwiających rozgrywkę (ban permanentny).


2. Zabronione jest wykorzystywanie wszelkich błędów w rozgrywce - w razie zauważenia, niezwłocznie należy powiadomić Administratora (upomnienie, kick).
3. Zakaz celowego wykorzystywania bugów serwera związanych z jego działaniem (ban permanentny).


4. Zakaz nadmiernego kampienia - pozostawania w jednej pozycji przez 15 sekund. (upomnienie, slap, slay, kick).
5. Zakaz nadmiernego używania noża - ciągłego i uporczywego biegania z nożem, które wypacza ideę rozgrywki na snajperki (upomnienie, slay, kick, ban do 5 minut).
6. Zakaz celowego utrudniania rozgrywki swoim kolegom z drużyny (upomnienie, kick, ban do jednego dnia)
- zasłanianie
- strzelanie w nich
7. Gracz nieruszający się przez 45 sekund jest traktowany jako AFK (slay, kick).
8. Zakaz przebywania na miejscu obserwatora (SPECT) dłużej niz 10 minut. (kick).
9. Gracz jest zobowiązany do posiadania stabilnego pingu, umożliwiającego komfortową grę pozostałym. Maksymalny dozwolony ping to 120. (upomnienie, kick, ban do 10 minut).


Nick:
1. Zakaz reklamowania stron innych sieci / serwerów oraz adresów IP od cs-SopliCa.com. (ban na tydzień, ban permanentny).
Dopuszczamy reklamy jackpotów i stron z obstawianiem, skinami.
2. Zakaz posiadania nicków wulgarnych, rasistowskich, obrażających czyjeś uczucia. (upomnienie, kick, ban do jednego dnia)
3. Zakaz podrabiania tagów adminowskich (ban na 1 dzień, ban na tydzień).
4. Zakaz dwukrotnej zmiany nicku w ciągu 15 minut (automatyczny ban na zawsze przez plugin).
5. Zakaz posiadania grupy reklamującej inną sieć serwerów / serwer (upomnienie, kick, ban do tygodnia).
6. Nick musi składać się przynajmniej z dwóch liter albo cyfr w jednym ciągu. (upomnienie, kick, ban do 5 minut).


Komunikacja:
1. Zakaz obrażania innych graczy (upomnienie, blokada na czat / mikrofon do tygodnia).
2. Zakaz spamowania zbędnymi treściami (upomnienie, blokada na czat do jednego dnia).
3. Zakaz oczerniania i próby niszczenia wizerunku Sieci (upomnienie, blokada na czat i mikrofon do tygodnia).
4. Zakaz reklamowania stron innych sieci / serwerów oraz adresów IP od cs-SopliCa.com (blokada na czat i mikrofon na zawsze).
5. Zakaz propagowania treści rasistowskich, mogących obrazić czyjeś uczucia (upomnienie, blokada na czat / mikrofon do jednego dnia).
6. Zakaz nadużywania czatu kontaktu z adminem ([email protected]) (upomnienie, ban do 4h).
Admin czat służy do zgłaszania osób łamiących regulamin serwera oraz zadawania pytań odnośnie serwera.
7. Zakaz spamowania ofertami wymiany - dopuszczamy tylko jedno umieszczenie oferty na jedną mapę przez jednego gracza (upomnienie, blokada na czat do jednego dnia).
8. Zakaz nadużywania wulgaryzmów - nie karzemy za lekkie, rzadko występujące brzydkie słowa pod warunkiem, że nie obrażają innych graczy. (upomnienie, blokada na czat / mikrofon do jednego dnia).
9. Zakaz celowego zagłuszania gry (upomnienie, blokada na mikrofon do tygodnia).
10. Zakaz puszczania muzyki oraz innych dźwięków (upomnienie, blokada na mikrofon do tygodnia).
11. Osoby bez mutacji mogą używać mikrofon tylko w celu podania "infa" bądź zgłoszenia ważnego faktu adminowi serwera czy zadania pytania (upomnienie, blokada na mikrofon do jednego dnia).
12. Osoby z niesprawnym mikrofonem (trzaski, szumy) nie powinny z niego korzystać. (upomnienie, blokada na mikrofon do 4h).
13. Zakaz wszelkiego wyszydzania czy też wyśmiewania innych osób. (upomnienie, blokada na czat i mikrofon do jednego dnia).
14. Zakaz podawania infa na innych komunikatorach (w razie udowodnienia ban do tygodnia).
15. Zakaz podawania się za admina i celowego wprowadzania w błąd graczy (ban do tygodnia).
16. Zakaz podawania informacji o położeniu przeciwnika wykorzystując podgląd kamery. (upomnienie, blokada na czat i mikrofon do 4h).
17. Zakaz korzystania z kolorowych znaków na czacie. (blokada na czat do 1 dnia).
Ogólne:
1. Każdy gracz ma prawo do odwołania od kary w terminie 72h od jej wymierzenia, na forum w odpowiednim dziale serwera.
2. Każdy gracz ma prawo do napisania uzasadnionej skargi na Administatora bądź innego gracza, na forum w odpowiednim dziale serwera.
3. Każdy gracz, grając na serwerze ma obowiązek znać regulamin serwera i jego przestrzegać.
4. W przypadku wystąpienia zmian w tym regulaminie, gracze zostaną poinformowani o nich poprzez ogłoszenie na forum w dziale serwera.
Zasady dla Administracji:
1. Dobry Administrator to taki, który potrafi zapanować nad serwerem bez stosowania zbędnych kar - ma posłuch i szacunek wśród graczy, którzy mogą mu zaufać.
2. Administrator ma obowiązek w sposób szczególny przestrzegać regulaminu serwera.
3. Administrator ma obowiązek pomagać graczom.
4. Administrator ma obowiązek traktowania równo wszystkich graczy.
5. Administrator ma obowiązek stosować się do wykazu kar. Wykaz kar ma za zadanie pokazać od czego powinno zacząć się wymierzanie kary i jaka kara powinna być maksymalna. Kary powinny być adekwatne do przewinienia i jego celowości - lżej traktujemy osoby popełniające po raz pierwszy przewinienie, ostrzej osoby popełniające wykroczenie po raz któryś z kolei. Upomnienie może być słowne bądź pisemne na admin czacie. Jeżeli uprawnienia Administratora nie pozwalają mu na wymierzenie adekwatnej kary, powinien on przekazać sprawę komuś z większymi uprawnieniami, a gdy sytuacja wymaga natychmiastowej reakcji (np. cziter) uniemożliwić mu grę poprzez dostępne funkcje (np. slay, kick).
6. Do banowania i zakładania blokad na czat / mikrofon służą czasy podane w menu admina. Zakaz wprowadzania swoich wartości.
7. Administrator ma prawo do odstąpienia od kary (bany i blokady do jednego dnia, powyżej nie dotyczy) w przypadku wyrażenia skruchy i przeprosin gracza.
8. Administrator może ukarać admina tylko niższego rangą. Ma obowiązek też zgłoszenia tego faktu Opiekunowi Serwera.
9. Czat adminowski ([email protected]) służy do rozmów między Administratorami - obowiązują tam zasady takie same jak dla wszystkich (patrz Komunikacja).
10. Czat do kontaktu z graczami ([email protected]) służy do pouczania graczy i odpowiadaniu na pytania. Gracze nie widzą nicku admina korzystającego z tego czatu. Zakazuje się nadużywania go (np. witania i żegnania, wyrażania własnych poglądów, wszelkiej prywaty - od tego ma się zwykły czat).
11. Administrator ma obowiązek przeglądać raz dziennie dział serwera (w tym pokój adminów), a także dział ogłoszeń Sieci.
12. Administrator jest zobowiązany do grania pod swoim nickiem (dopuszczalne są jedynie kosmetyczne zmiany).
13. Do zmiany mapy służy graczom RTV. Admin ma prawo zmienić mapę po uprzednim głosowaniu, tylko w przypadku mapy źle działającej bądź źle dobranej, które powodują małą ilość graczy bądź inny problem techniczny.
14. W przypadku zauważenia błędów serwera bądź otrzymania takowego zgłoszenia od gracza, Administrator ma obowiązek natychmiast zgłosić ten fakt Opiekunowi bądź Supportowi Serwera.
15. Administrator w przypadku zauważenia podejrzanej gry jednego z graczy ma obowiązek wejść na pozycję obserwatora i uważnie sprawdzić gracza. Do osądzenia przy używaniu wspomagaczy warto wspomóc się profilem gracza - ilość godzin, zdobytych medali pozwoli ocenić staż gracza. Zdecydowana większość cziterów ma nowe konta. W razie wątpliwości, zalecane jest wstrzymać się z banem i poprosić o ocenę kogoś z większym doświadczeniem w tego typu sprawach.
16. Administrator w przypadku 100% pewności co do używania przez gracza czitów, ma obowiązek go zbanować na zawsze - bądź jeśli uprawnienia mu na to nie pozwalają, użyć opcji bana na tydzień i zgłosić ten fakt Junior Adminowi lub Opiekunowi Serwera.


17. Wymierzone kary muszą mieć uzasadnienie.
18. W razie pomyłki przy wymierzaniu kary, Administrator ma obowiązek natychmiastowego poinformowania o tym Junior Admina bądź Opiekuna Serwera.
19. W razie wystąpienia problemów technicznych na serwerze (lagi, brak pluginów po aktualizacji), Administrator ma obowiązek zgłosić ten fakt natychmiastowo Opiekunowi bądź Supportowi Serwera, a także informować graczy że problemy są tymczasowe i Administracja Serwera pracuje nad ich rozwiązaniem, prosząc o cierpliwość.
20. W razie skargi na forum, Administrator będący w niej oskarżoną osobą, ma obowiązek odnieść się do zarzutów w ciągu 24h od pojawienia się tematu.
21. W razie prośby o odbanowanie na forum gracza, którego ukarał Administrator, powinien odnieść się do sytuacji i uzasadnić karę bądź poprosić o jej odstąpienie / złagodzenie / zaostrzenie odpowiednio przy tym argumentując swoją postawę.
22. Administrator ma zakaz używania wszelkich funkcji admina dla zabawy, prywaty bądź innych celów nieokreślonych w tym regulaminie.
23. Administrator ma obowiązek przestrzegania Regulaminu Sieci.
24. Nieprzestrzeganie tych zasad będzie skutkowało wyciąganiem konsekwencji poprzez ostrzeżenie / degradację / wydalenie z Administracji. Administrator nie ma obowiązku być uprzedzanym o tym fakcie. Nie przysługują też żadne zwroty składek adminowskich.
25. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu z premedytacją przez gracza (ponowne, uporczywe łamanie danego punktu), gracz jest karany ostrzejszymi karami niż podane w regulaminie.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Aktualizacja 27.03.2018.

 

Poprzedni regulamin w spoilerze.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.

Copyright © 2010-2018 cs-SopliCa.com

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści forum bez zgody administracji jest zabronione.
cs-SopliCa.com nie ponosi odpowiedzialności za treści wypowiedzi zamieszczane przez użytkowników forum.

×
stat4u