Skocz do zawartości
Lost

Regulamin serwera JailBreak

Rekomendowane odpowiedzi

Zasady dla więźnia:

 

1. Gdy więzień zostanie ożywiony przez admina nie może zbuntować się czy podnieść broni do momentu dołączenia do grupy więźniów pod groźbą bana.

2. Gdy na więźniu zostanie dokonany freekill ma prawo domagać się ożywienia, wpisania killa w konsolę przez strażnika lub FreeDay'a w następnej rundzie dla siebie. Bezpośrednio po tym fakcie, powinien on na admin chacie ([email protected]) zgłosić swoje żądania. Jeśli tego nie zrobi albo na serwerze nie ma admina, strażnik musi wpisać killa w miejscu, gdzie więźniowie nie mają dostępu.

3. Musi wykonywać polecenia prowadzącego strażnika.

4. Więzień nie może zranić strażnika, nawet gdy ten go prowokuje (taki strażnik jest karany banem na CT).

5. Więzień może zostać zabity za:

- niewykonanie poleceń w czasie,

- złe wykonanie polecenia,

- posiadanie broni (wyjątkiem jest niechciane odziedziczenie/otrzymanie od innego więźnia i natychmiastowe wyrzucenie)oraz granatów stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla życia strażników (odłamkowy oraz koktajl molotova),

- atakowanie strażników,

- wejście do GunRoom'a,

- próbę ucieczki,

- nadużywanie mikrofonu,

- rzucenie wabiku, granatu dymnego lub oślepiającego,

- bliskie podejście do strażnika,

- użycie przycisku bez pozwolenia,

- uporczywe namawianie do buntu.

6. Więzień nie może zostać zabity za posiadanie granatu dymnego, oślepiającego, wabika lub taktycznego.

7. Po śmierci prowadzącego, jeśli nie zostanie wprowadzona pozycja buntu, więźniowie wykonują ostatnie jego polecenie.

8. Zakaz nadużywania komendy !nb poprzez chowanie się w innych więźniach.

9. Więzień może zbuntować się zawsze z wyjątkiem zabaw adminowskich (KillDay, Wojny Gangów).

10. Jeśli więzień myli polecenia, strażnik ma prawo zabić go bez uprzedzenia, a admin ma prawo zmutować taką osobę.

11. Uderzanie o ucieczkę może zostać potraktowane jako próba buntu.

12. Więzień, który się zbuntował, może poprosić o dołączenie do reszty pod warunkiem, że nie zaatakował żadnego ze strażników.

13. Więzień, który "odziedziczył" broń w wyniku śmierci strażnika, innego więźnia lub zrespienia się powinien natychmiast ją wyrzucić, a jeśli nie jest to możliwe (granat), powinien poinformować o tym strażników oraz za ich pozwoleniem rzucić w określonym kierunku. Więzień nie musi czekać na pozwolenie wardena na wyrzucenie granatu/broni.

14. Za hasłem zgromadzenie się PRZED celami uznawane jest bycie: przed celą, w celi, obok celi.

15. Po zakończeniu zabawy w normalnie prowadzonej rundzie, obowiązuje polecenie bezruchu.

 

 

 

Zasady dla strażnika:

 

 

1. Strażnik musi posiadać sprawny mikrofon oraz znać regulamin serwera i wykazywać chęć prowadzenia.

2. Wpisywanie !guard bez spełnianych wymogów będzie skutkować banem.

3. Zakaz zabijania więźniów bez powodu.

4. Aby prowadzić, strażnik musi użyć komendy !warden lub !w.

5. Gdy na serwerze jest tylko jeden żyjący strażnik, nie musi używać on komendy !warden, aby być słuchanym przez więźniów. Z automatu to on dowodzi.

6. Polecenia - na serwerze nie używamy poleceń do odwołania, a więc nic nie trzeba odwoływać. Następne sprzeczne polecenie po prostu niweluje poprzednie. Polecenia obowiązują dopiero po pierwszym otwarciu cel. Wyjątek stanowi rozkaz wyrzucenia broni z celi. Nóż i C4 nie są traktowane jako broń. Krok przed cele nie oznacza dosłownie kroku, ale odległość pozwalającą zamknąć cele strażnikom. Więzień, który wyjdzie za daleko przed swoją celę może zostać zabity. Strażnicy nie mogą wydawać poleceń nakazujących więźniom bezpośrednie zabicie się np. skok do przepaści. Polecenia muszą być zrozumiałe i jednoznaczne dla wszystkich, wyklucza się używanie wszelkich zamienników np. słowo hop zamiast skok.

Bezruch - nie możesz się ruszać, skakać, kucać, bić nożem, upuszczać bomby, używać bądź wyrzucać medishota. Możesz tylko się rozglądać, używać spray'a oraz zmieniać granaty, nóż na granat i na odwrót. Jeśli kucasz stale na bezruchu, to nie możesz dodatkowo wstać. Bezruch nie niweluje polecenia, które nakazuje więźniom patrzyć się w dany punkt lub kierunek na mapie (niwelują je polecenia wardena, które wymagają od więźnia przemieszczenia się, bez określonego kierunku patrzenia).

Tylna ściana - każda ściana znajdująca się naprzeciw wejścia

 

Na serwerze obowiązuje zakaz używania polecenia totalny bezruch.

Pozycja buntu:

1) Może zostać użyta, gdy więźniowie zaczną atakować strażników i przynajmniej jeden z nich odniesie obrażenia (nie musi ginąć).

2) Może zarządzić ją tylko Prowadzący, jeśli żyje, a gdy zginął, strażnicy nie muszą przejmować wardena do jej zarządzenia.

3) Polega na stałym kucaniu w bezruchu z celownikiem skierowanym maksymalnie w dół.

4) Pozycja ta ma ułatwić strażnikom zapanowanie nad buntem i odzyskaniu kontroli nad więzieniem.

5) Odwołuje wszystkie poprzednie polecenia i zabawy.

6) Odwołuje ją pierwsze następne wydane polecenie przez prowadzącego strażnika.

7. Jeśli popełni on freekilla, powinien poprosić admina o ożywienie więźnia, wpisać kill'a w konsolę bądź zaoferować FreeDaya dla poszkodowanego w następnej rundzie. Jeśli więźniowie domagają wpisania kill'a, musi on to bezwzględnie zrobić. Kill powinien zostać wpisany w GunRoomie bądź innym miejscu, do którego więźniowie nie mają dostępu. Jeśli jest tylko jeden żyjący strażnik nie musi on wpisywać kill'a w konsole, a więzień, na którym popełniono freekill'a dostaje FreeDaya w następnej normalnie prowadzonej rundzie.

8. Strażnik musi bezwzględnie zabić więźnia, który zranił bądź zabił strażnika.

9. Strażnik może dać szansę więźniowi, który nie wykonał polecenia poprawnie, ale nie musi.

10. Zakaz faworyzowania więźniów - strażnik musi stosować tę samą politykę wobec wszystkich osób.

11. Prowadzący strażnik odpowiada także za funkcjonowanie swoich kolegów strażników. Im także wydaje polecenia.

12. Strażnik, który prowokuje otrzymuje bana na CT.

13. Zakaz podrzucania broni, nawet pustej więźniom w celu prowokacji. Nie dotyczy to zabaw typu kto rzuci dalej broń.

14. Strażnik zabija tylko wtedy, gdy ma 100% pewności co do przewinienia więźnia.

15. Zakazuje się zadawania obrażeń za nic więźniom - jeśli do czegoś takiego dojdzie, strażnik powinien zgodzić się na uleczenie takiego więźnia w odpowiednim pomieszczeniu.

16. Zakazuje się wydawania poleceń przez innych strażników, którzy nie prowadzą gry w celu zmylenia więźniów.

17. Prowadzący strażnicy zmieniają się co rundę(w miarę możliwości).

18. Po zmianie mapy, powinna nastąpić wymiana strażników, jeśli jest taka możliwość.

19. Jeśli nie ma minimalnej liczby osób spełniającej wymogi do bycia strażnikiem, strażnicy spełniający wymogi mogą wskazać osoby, które będą im pomagać.

20. Prowadzenie nie powinno być monotonne i nudne. Należy korzystać także w miarę możliwości z zabaw ulokowanych na mapie.

21. Polecenia muszą być wydawane przez mikrofon oraz być zrozumiałe i zgodne z regulaminem serwera.

22. Za nieprzestrzeganie zasad grozi usunięcie ze strażników lub ban na CT.

23. Za masowy, celowy, świadomy freekill grozi ban na tydzień oraz permanentny ban na CT.

24. Strażnik nie może zmusić ostatniego więźnia do wskazania ukrywających się osób.

25. Otworzenie cel przez strażników bądź mapę bez wcześniej wydanych poleceń skutkuje FreeDayem. Dotyczy to także sytuacji, kiedy to więźniom uda otworzyć się cele, gdyż strażnicy muszą kontrolować więzienie i ponoszą za to współodpowiedzialność.

26. Żaden strażnik nie może kampić w GunRoomie po otworzeniu cel.

27. Box dla wielu osób (powyżej siedmiu) może być użyty tylko raz na mapę (np. przed otwarciem cel), ale box dla siedmiu lub mniej osób może być włączony więcej niż raz na mapę. Jeśli box odbywa się przed pierwszym otwarciem cel, strażnik ma obowiązek powtórzyć polecenia.

28. Zabrania się włączania boxa podczas zabaw, buntów, FreeDayów.

29. Strażnicy mogą zamknąć cele po ich otworzeniu w dowolnym dla nich momencie, byle nie przetrzymywać w nich więźniów za długo - jedynie do momentu opanowania ewentualnego buntu, więźniowie są wtedy zwolnieni z wykonywania poleceń. Przed ponownym otwarciem cel warden musi wydać nowe polecenia.

30. Izolatka jest traktowana tak samo jak cela.

31. Strażnicy muszą stosować regulamin zabaw określony w oficjalnej liście zabaw dostępnych na serwerze pod komendą!zabawy.

32. Polecenia dla więźniów w celi z bronią może wydawać strażnik nieprowadzący gry.

33. Obowiązuje zakaz łączenia zabaw - nie rozpoczynamy zabawy w innej zabawie (są wyjątki).

34. Maksymalna liczba wydawanych poleceń na raz to cztery.

35. Strażnik ma obowiązek poinformowania więźnia za co został zabity, jeśli ten domaga się informacji.

36. W przypadku zbyt nudnego i monotonnego prowadzenia, bądź niepanowania nad więźniami, admini mają prawo zmienić ekipę strażników.

37. Strażnicy mają za zadanie skupiać się na pilnowaniu więźniów, a nie bieganiu bezużytecznie po mapie. Jeśli strażnik postępuje w taki sposób jest nagradzany CTbanem. Nie obowiązuje to pilnowania FreeDaya.

38. Jeżeli prowadzący chce przeprowadzić zabawę niebędącą na liście !zabawy, ma obowiązek wytłumaczyć wszystkim panujące w niej zasady.

39. Prowadzący powinien dążyć do skończenia rundy przed czasem, tak aby więzień zdobył życzenie.

40. Prowadzący nie może zabronić pisać na czacie.

41. Prowadzący nie może zabić więźniów, za bycie "mniejszą grupką" jeśli nie są w stanie tego dostrzec.

42. Prowadzący powinien zabierać w miarę możliwości więźniów na mapę, aby korzystać z jej wszystkich elementów i ustrzec się od monotonii.

43. Jeżeli strażnicy nie wydadzą żadnych poleceń do 8:00, to od 7:59 więźniom przysługuje FreeDay.

44. W przypadku 4 bądź więcej FreeKilli, więźniom przysługuje masowy FreeDay w kolejnej rundzie.

45. Strażnik, który wydaje polecenie innemu strażnikowi, nie mówiąc, że jest to do niego, ma obowiązek zabić terrorystę, który wykonał to polecenie. Powinien on sprecyzować do kogo kieruje swoje polecenia, gdyż czasem więźniowie wykorzystują pomyłkę strażnika i wykonują polecenie, które wydał on drugiemu strażnikowi.

46. Zabrania się używania zakazów. Dopuszczalne jest używanie słowa zakaz w przypadku polecenia, które nie upoważnia więźniów do opuszczenia danego obszaru.

47. CT ma zakaz celowego samobójstwa.

48. W ct mogą przebywać jedynie osoby bez aktywnej kary.(ban/mute/gag)

49. Zakaz spamowania markerem.

50. Strażnik ma obowiązek rozpocząć/zakończyć zabawę w sposób zrozumiały dla wszystkich. Wyjątkiem jest pierwsza/ostatnia reakcja.

 

 

 

Zasady dla wszystkich:

 

1. Obowiązuje zakaz wyzywania i obrażania innych graczy, a także zakaz nadużywania wulgaryzmów.

2. W przypadku, gdy gracz wykryje błąd na serwerze, ma obowiązek go zgłosić adminom bądź Head Adminowi serwera.

3. Do wymuszenia zmiany mapy służy komenda rtv napisana na chacie, a nie naciski na adminów.

4. Należy pamiętać, że admini nie zawsze są w stanie zauważyć łamanie regulaminu przez graczy. W tym celu należy złożyć skargę bądź odwołanie na forum poparte dowodami / świadkami.

5. Zakaz używania bugów mapy, blokowania otwarcia bądź zamknięcia cel.

6. Zakaz używania wszelkich czitów czy innych wspomagaczy ułatwiających rozgrywkę.

7. Jeśli chcesz coś zgłosić adminowi, użyj [email protected], podając w jednej wiadomości co się wydarzyło i dzięki komu.

8. Zakazane jest posiadanie nicku wulgarnego, rasistowskiego lub obrażającego kogoś uczucia.

9. Nick musi zawierać minimum 3 polskie znaki obok siebie. Zakazuje się posiadania nicku składającego się z samych cyfr.

9. Zakaz upodabniania się do admina na serwerze poprzez nick, avatar, tag w celu zmylenia graczy. Będą karane również nicki typu: stripi, strupek oraz inne podobieństwa do administratorów. Wszelkie nabijanie się i żartowanie z administracji serwera oraz graczy będzie karane, lecz wystąpi wcześniejsze upomnienie o zmianie nicku.

10. Zakaz podpowiadania na [email protected], steamie bądź innych komunikatorach.

11. Zakaz reklamowania innych serwerów i for sieci o tematyce CS:GO niż sieci cs-SopliCa.com. Dopuszczamy jedynie jackpoty w nickach.

12. Zakaz używania komend voteban oraz votemute bez przyczyny oraz gdy na serwerze przebywa admin.

13. Zakaz blokowania przejścia pociągiem poprzez natarczywą zmianę kierunku jazdy na mapie jail_alpha.

14. Zakaz posiadania pustego nicku oraz zawierającego nazwę zabawy, komendy, rangi, miejsca na mapie, w celu utrudnienia gry strażnikom.

15. Niewskazane jest posiadanie na końcu nicku znaczków typu ?, serduszko, prostokąt. Gdy wejdzie cziter zmieniający nicki, możemy niepoprawnie go zidentyfikować.

16. Zakazuje się ucieczki z serwera po przewinieniu, która jest surowo karana.

17. Zakaz podrabiania prefixów pod rangi: [bRONZE VIP], [sILVER VIP], [GOLD VIP], [PREMIUM], [MLODSZY ADMIN], [ADMIN], [sTARSZY ADMIN], [JUNIOR ADMIN], [OPIEKUN], [HEAD ADMIN].

18. Zakaz celowego blokowania cel przy otwieraniu bądź zamykaniu.

19. Zakaz wybierania / wyrzucania wielu sztuk broni w GunRoomie na raz.

20. Zakaz wchodzenia na tekstury mapy, wykorzystywania jej bugów pod groźbą zabicia przez administratora.

21. Rozgłaszanie nieprawdziwych informacji o regulaminie serwera jest zabronione - nie jesteś pewny, nie tłumacz błędnie innym.

22. Rozgrzewka służy połączeniu się wszystkim graczom na serwer oraz wstępnym ustaleniu składu strażników. Nie obowiązują podczas niej zasady co do prowadzenia rozgrywki przez strażników.

23. Zakaz spamowania na kanale administracyjnym ([email protected]).

24. Zakaz podawania cudzych danych osobowych.

25. Komenda +cl_showteammates_equipment jest niedozwolona na serwerze i posiadanie jej będzie karane.

26. Zakaz posiadania wulgarnych nametagów lub takich które w jakikolwiek sposób urażają uczucia innych.

27. Zakaz bugowania granatów w kratach.

28. Zakaz zabawy komendami.

 

 

Używanie mikrofonu:

 

1. Zabronione jest celowe zagłuszanie strażników, gdy chcą wydać polecenia.

2. W przypadku, gdy polecenie nie zostało usłyszane, bo któryś z więźniów zagłuszał, strażnik nie popełnia freekillów w konsekwencji.

3. Zabrania się puszczania muzyki, nadużywania wulgaryzmów, obrażania innych graczy, spamowaniem plikami dźwiękowymi oraz używania modulatorów głosu.

4. Muzykę można puszczać tylko na FreeDay'u - musi być ona dobrej jakości i nie za głośna - admin jednak może zabronić jej używać.

5. Strażnicy mogą użyć polecenia "TT mówi TT ginie", gdy jest za głośno na serwerze. Zasada ta nie obowiązuje admina, który zauważy łamanie regulaminu i będzie chciał użyć mikrofonu do wyjaśnienia sytuacji.

6. Dzieci nieposiadające mutacji powinny maksymalnie ograniczyć swoje odzywanie się, zwłaszcza, gdy na serwerze jest dużo osób.

7. Osoby bez mutacji powinny zgłaszać się do drużyny strażników w drugiej kolejności.

8. Za łamanie zasad, oprócz zabicia więźnia przeszkadzającego w komunikacji głosowej, grozi mute, a w przypadku ponownych nadużyć ban do 24h.

9. Jeżeli przynajmniej jednej osobie nie podoba się puszczana muzyka przez program typu. slam/hldj, to gracz ma obowiązek ją wyłączyć.

 

Życzenia:

 

1. Życzenie przystępuje ostatniemu żyjącemu więźniowi, który wykonywał polecenie strażników oraz nie zranił ani jednego z nich.

2. Życzenie nie obowiązuje na FreeDayu oraz innych zabawach.

3. Życzenie jest tylko jedno - albo w obecnej rundzie, albo następnej.

4. Jeśli więzień wybrał życzenie i nie polega ono na zabiciu strażników / przejęciu nad nimi kontroli w obecnej rundzie, strażnicy zabijają więźnia.

5. W przypadku, w gdy następnej rundzie jest FreeDay bądź zaplanowana inna zabawa, życzenie obowiązuje w kolejnej, normalnej rundzie.

6. Życzenia powinny być realne, możliwe do zrealizowania oraz zgodne z regulaminem serwera.

7. W przypadku, gdy wybrany strażnik nie jest w stanie zrealizować życzenia, musi on wpisać killa w konsolę.

8. Życzenie dotyczy tyko i wyłącznie drużyny strażników.

9. W przypadku przejęcia kontroli nad strażnikami, nie obowiązuje ich część zasad typu podrzucanie broni. Zakazane jest także zabicie się, wyjście z serwera bądź zmiana drużyny.

10. Jeśli więzień, którego życzeniem było wybranie trzech terrorystów do zabicia, w następnej rundzie zginie z powodu źle wykonywanych poleceń lub zbuntowania się, owe życzenie przepada.

11. Jeśli więzień nic nie mówiąc zaatakuje strażnika podczas życzenia, jest to traktowane jako życzenie zabicia strażników.

12. Więzień w życzeniu ma prawo wybrać maksymalnie trzech innych więźniów bądź jednego strażnika do zabicia w następnej rundzie.

13. Więzień powinien wybrać swoje życzenie możliwie jak najszybciej. Po 30 sekundach oczekiwania, życzenie przepada.

14. Przejęcie kontroli nad strażnikami może trwać maksymalnie 3 minuty.

15. Jeżeli po wypowiedzeniu życzenia więzień zrani bądź zabije strażnika, życzenie jest anulowane, a więzień zabijany.

16. Więzień powinien precyzować, kiedy jego życzenie ma zostać spełnione. Strażnik nie ma obowiązku o to pytać.

17. Jeśli więzień poprosi o rzucenie mu broni strażnik może potraktować to jako życzenie i zabić więźnia po wykonaniu tej czynności.

18.Zakaz niepotrzebnego przedłużania poprzez np. uciekanie od Ct/tt - może to grozić banem na ct bądź brakiem życzenia.

 

 

FreeDay:

 

1. FreeDay jest dniem wolnym od poleceń wydawanych przez strażników.

2. Każdy FreeDay (masowy i z życzenia) trwa tylko 5 minut. (po tym czasie strażnicy muszą wyjść z zajętego pomieszczenia i zabić wieźniów).

3. Strażnicy powinni otworzyć cele możliwie jak najszybciej. Cele nie mogą zostać zamknięte.

4. Strażnicy muszą zająć wspólnie jedno pomieszczenie na mapie, do którego więźniowie nie mogą wchodzić - jeśli je zajmą, muszą w nim przebywać wszyscy strażnicy.

5. Więźniom zakazuje się:

- bicia i korzystania z ucieczek

- wyrzucania granatów

- posiadania zeusa/granata odłamkowego/mołotowa

- próby wydostania się z celi poprzez uderzanie ucieczki przed otworzeniem cel,

- korzystania z ucieczki przed otworzeniem cel,

- posiadania broni,

- atakowania strażników,

- wchodzenia do GunRoom'a,

- wchodzenia do pomieszczenia zajętego przez strażników.

Za nieprzestrzeganie tych zasad, strażnicy mogą zabić więźnia.

6. Strażnikom zakazuje się:

- kampienia w GunRoomie oraz w pomieszczeniach samouleczających życie,

- zajmowania pomieszczeń będących bezpośrednim dostępem do GunRoom'a,

- zajmowania pomieszczeń do których więźniowie nie mogą w żaden sposób wejść (np. DeathRun na mapie ba_toobalot_v5).

Za nieprzestrzeganie tych zasad, strażnikom grozi slay / wyrzucenie z drużyny / ban na CT.

7. W sytuacji, gdy więzień nieposiadający broni celowo staje na granicy pomieszczenia zajętego przez strażników, jest to traktowane jako próba wymuszanie FreeDay'a i nie będzie on przyznawany, gdy więzień zginie.

8. FreeDay'em jest dzień 1, 7 oraz 14.

9. FreeDay może być życzeniem więźnia, który decyduje czy ma być on dla wszystkich czy dla siebie bądź innej pojedynczej osoby.

10. Osoba posiadająca FreeDay'a powinna zostać oznaczona komendą !fd przez wardena lub admina. Obowiązują je te same zasady, co na zwykłym FreeDay'u. W miarę możliwości, prowadzący powinni wydzielić jedną osobę do pilnowania jej. Prowadzący może zabronić FreeDay'owi zbliżania się do określonego obszaru, w którym przebywają inni więźniowie.

11. FreeDay przysługuje osobom, które zostały pojedynczo zfreekillowane i nie posiadały roszczeń wobec strażnika (aby wpisał kill w konsolę).

12. Więzień może zostać zabity za długotrwałe i notoryczne przebywanie przed wejściem do miejsca zajętego przez ct.

13. Więzień może zostać zabity za notoryczne otwieranie wejścia do miejsca zajętego przez ct.

14. Runda eventowa (na niektórych mapach) jest niestandardową rundą - strażnicy wtedy nie wydają poleceń.

Kredyty / store:

 

1. Kredyty są punktami, za które można nabyć różnorakie przedmioty ze sklepu.

2. Zwykły gracz dostaje 10 kredytów co 5 minut, admin dodatkowe 5 kredytów co 10 minut, VIP dodatkowe 10 kredytów co 10 minut.

3. Kredyty można przekazywać sobie nawzajem z wyłączeniem transakcji:

- kredyty za usługę strażnika na serwerze (np. danie freedaya, otworzenie cel, życzenie),

- kredyty za usługę gracza na serwerze niezgodną z regulaminem serwera (np. prowokacje do obrażania kogoś),

- kredyty za usługę admina na serwerze (np. przeniesienie do CT, danie unbana / unmute).

Za powyższe wymienianie się kredytami przysługuje ban, a oprócz niego wyzerowanie kredytów dla obu stron. Wszystkie operacje z kredytami są logowane w bazie danych.

4. Zakazuje się spamowania z ofertami wymian za kredyty, żebrania oraz innymi komendami sklepu. Można złożyć maksymalnie jedną ofertę po zginięciu na 3 rundy.

5. Administracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za oszustwa w wymianie kredytami między graczami, jednakże może na podstawie zebranych dowodów wymierzać kary w postaci banów / wyzerowania kredytów na serwerze.

 

 

Zabawy adminowskie, całodniowe:

 

 

Zasady ogólne:

 

1. Tylko prowadzący strażnik może rozpocząć zabawę całodniową, może to zrobić za pomocą komendy "!zabawa".

2. Podczas jednej mapy można przeprowadzić maksymalnie trzy zabawy całodniowe, nie mogą się one powtarzać.

3. Strażnicy mają zakaz włączania zabaw całodniowych podczas rozgrzewki, pierwszej rundy oraz rund, w których więźniowie (lub nawet jeden z nich) mają FreeDay.

4. Jeśli prowadzący strażnik chce przeprowadzić zabawę całodniową musi to zrobić na początku rundy, zanim więźniowie zdążą się zbuntować.

5. Warden poprzez menu może wyłączyć zabawę w trakcie jej odliczania, jeśli ta została włączona w złym momencie (patrz punkt 3 i 4).

6. Nadużywanie anulowania zabaw będzie traktowane jako utrudnianie gry i może skutkować banem do jednego dnia.

7. Strażnicy muszą otworzyć cele od razu po rozpoczęciu zabawy.

8. Więzień, który ma życzenie może poprosić o przeprowadzenie wybranej zabawy całodniowej w następnej normalnej rundzie.

9. Złamanie powyższych zasad lub zasad dotyczących danej zabawy grozi banem do jednego dnia.

10. Po 6 minutach od rozpoczęcia rundy uczestnicy muszą zgromadzić się przed celami

11. Jeśli zabawa jest w ostatniej rundzie, trwa tylko 9 minut (6:00 do końca). Po tym czasie admini mogą zabić wszystkich komendą.

 

 

Spis i zasady zabaw całodniowych:

 

 

Polowanie:

 

1. Zabawa polega na walce strażników z więźniami. Strażnicy mają dostęp jedynie do AWP, a więźniowie do noży.

2. Po uruchomieniu zabawy więźniowie mają minutę na rozbiegnięcie się po mapie, strażnicy przez ten czas mają zakaz wychodzenia z GunRoomu.

3. Jeśli więzień wejdzie do GR przed rozpoczęciem zabawy, strażnicy mogą go zabić z dowolnej broni.

4. Po upływie minuty zabawa się rozpoczyna, strażnicy wychodzą z GunRoomu i biją się z więźniami.

5. Gracze mają zakaz kampienia w GR, przy teleportach oraz w medyku, dodatkowo więźniowie mają zakaz kampienia przed GR, podczas gdy strażnicy czekają na rozpoczęcie zabawy.

6. Ostatni więzień nie ma życzenia.

7. Strażnicy mają zakaz wchodzenia do pomieszczeń samouleczających bądź korzystania z innej formy leczenia.

 

 

Killday:

 

 

1. Zabawa ta polega na zabijaniu się wewnątrz własnych drużyn, strażnicy biją się ze strażnikami, a więźniowie z innymi więźniami.

2. Po uruchomieniu zabawy, każdy gracz wybiera sobie broń z menu oraz ma minutę na zajęcie pozycji.

3. Podczas zabawy włączona jest blokada bicia się między przeciwnymi drużynami.

4. Po upływie minuty zostaje włączony Friendly Fire i zabawa się rozpoczyna

5. Gracze mają zakaz kampienia w GunRoomie oraz medyku.

6. Gracze mogą tworzyć maksymalnie 3-osobowe sojusze.

7. W momencie, gdy na mapie zostanie ostatni więzień oraz strażnik, blokada zostaje wyłączona i biją się oni między sobą, ostatnia osoba nie ma życzenia.

 

 

Ganiany:

 

1. Zadaniem strażników jest złapanie i zabicie więźniów za pomocą noża, zadaniem więźniów jest przeżyć.

2. Po włączeniu zabawy, więźniowie mają 30s na rozbiegnięcie się po mapie, strażnicy przez ten czas mają zakaz wychodzenia z GunRoomu.

3. Zarówno więźniowie jak i strażnicy mają blokadę podnoszenia broni, strażnicy są nieśmiertelni oraz dostają lekki bonus do szybkości biegania.

4. Więźniowie mają zakaz kampienia w jednym miejscu, muszą cały czas się przemieszczać, w taki sposób, aby dać się zauważyć strażnikom.

5. Przechodzenie atrakcji znajdujących się na mapie mających jedno wejście/wyjście oraz kz/maze/dr jest uznawane za kampienie.

6. Zabawa kończy się w momencie, gdy zostanie ostatni więzień, ma on prawo do życzenia.

7. Zakaz używania komendy !nb w celu uniknięcia uderzenia przez strażnika.

 

Chowany:

 

1. Zadaniem więźniów jest schowanie się na mapie, a zadaniem strażników jest ich znalezienie.

2. Po włączeniu zabawy więźniowie mają minutę na znalezienie kryjówki, podczas tego czasu strażnicy mają kategoryczny zakaz wychodzenia z GunRoomu.

3. Po upływie minuty, więźniowie zostają zamrożeni, a na mapie zapada ciemność, w tym momencie strażnicy muszą szukać więźniów.

4. Strażnicy muszą zabić każdego więźnia, którego znajdą.

5. Zakaz wykorzystywania błędów mapy przy chowaniu się (wychodzenie poza mapę/niedostępne tekstury itp.).

6. Ostatni więzień ma prawo do życzenia.

7. Zakaz chowania się w miejscach niedostępnych dla ct lub w takich nie da się wyjść.

 

 

Wojny gangów:

 

 

1. Więźniowie zostają podzieleni na drużyny. Strażnicy nie uczestniczą w zabawie.

2. Po rozpoczęciu zabawy drużyny mają minutę na zajęcie pozycji, po upływie minuty zostaje włączony Friendly Fire i więźniowie walczą z więźniami innych grup.

3. Więźniowie mają zakaz kampienia w GunRoomie oraz medyku.

4. Strażnicy mają zakaz przeszkadzania w zabawie.

5. W momencie, gdy zostanie tylko jedna grupa, jej członkowie dostają możliwość bicia się między sobą.

6. Gracze przydzieleni do różnych gangów mają bezwzględny zakaz podejmowania ze sobą sojuszy. Jeżeli w trakcie zabawy członkowie rożnych gangów nie podejmują działań w celu zabicia przeciwników przy nadążającej się okazji, zostaną uśmierceni przez admina.

7. Ostatni więzień ma życzenie.

8. Prowadzący strażnik ma obowiązek zdjęcia wardena przed rozpoczęciem boksu.

 

 

Zbijak:

 

 

1. W zabawie biorą udział wszyscy gracze, po jej uruchomieniu każdy ma 30 sekund na rozbiegnięcie się po mapie.

2. Po upływie 30 sekund każdy gracz otrzymuje wabik, którym stara się trafić przeciwników.

3. Trafienie przeciwnika wabikiem oznacza jego natychmiastową śmierć.

4. Można tworzyć maksymalnie trzyosobowe sojusze.

5. Zabawa trwa do ostatniego żywego gracza, nie ma on życzenia.

6. Zakaz używania !nb w celu uniknięcia trafienia.

 

 

Zeus war:

 

1. W zabawie biorą udział wszyscy gracze, po jej uruchomieniu każdy ma 30 sekund na rozbiegnięcie się po mapie.

2. Grawitacja zostaje zmniejszona.

3. Po upływie 30 sekund każdy gracz otrzymuje zeusa, którym stara się trafić przeciwników.

4. Można tworzyć maksymalnie trzyosobowe sojusze.

5. Zabawa trwa do ostatniego żywego gracza, nie ma on życzenia.

 

 

Abdul:

 

1. W zabawie biorą udział wszyscy więźniowie, po jej uruchomieniu każdy ma 30 sekund na rozbiegnięcie się po mapie.

3. Po upływie 30 sekund jeden z terrorystów otrzymuje bombę, którą stara się podrzucić innemu więźniowi.

4. Więźniowie znajdujący się blisko "Abdula" w momencie wybuchu także otrzymają obrażenia bądź zginą.

5. Zabawa trwa do ostatniego żywego terrorysty, ma on życzenie.

 

 

Zasady dla Administracji:

 

 

1. Dobry admin to taki, który potrafi zapanować nad serwerem bez stosowania zbędnych kar - ma posłuch i szacunek wśród graczy, którzy mogą mu zaufać.

2. Niniejszy regulamin wraz z zasadami obowiązuje każdego administratora serwera bez żadnych wyjątków.

3. Admin ma obowiązek pomagać graczom.

4. Pierw obowiązki admina, potem gracza.

5. stanowisko administratora ma służyć graczom serwera, nie sobie i swoim potrzebom.

6. Admin, który nie jest pewny popełnienia wykroczenia przez gracza, nie może mu wymierzyć kary.

7. Admin, który zauważył nieprawidłowe funkcjonowanie serwera lub dostał zgłoszenie od gracza o jakimś błędzie, ma obowiązek zgłosić go bezpośrednio Head Adminowi serwera.

8. Admin wychodząc z serwera powinien zostawić go w rękach drugiego admina, jeśli to nie jest możliwe, powinien zadbać o ład i porządek (dotyczy to zwłaszcza wybrania drużyny strażników).

9. Do komunikacji między adminami służy kanał [email protected], do kontaktu gracz admin [email protected]

10. Admin ma dawać innym przykład. Wszelkie łamanie regulaminu gracza będzie surowo traktowane.

11. Admin ma obowiązek przynajmniej raz dziennie przeglądać forum, zwłaszcza dział serwera, w tym Pokój Adminów.

12. Każdego admina obowiązują poniższe zasady karania graczy:

1) za pojedyncze, nieświadome, niecelowe freekille - pouczenie dla strażnika, odrodzenie ofiary albo danie jej fd w następnej rundzie / kill strażnika jeśli tego wymagają więźniowie / ofiara

2) za pojedynczy, świadomy, celowy frekill (np. gdy ktoś kogoś nie lubi i się zemścił) - ban na CT do 4h

2) za masowy, jednorazowy, nieświadomy, niecelowy freekill - przerzucenie do drużyny więźniów / ban na CT do 4h jeśli wynika on z braku znajomości regulaminu - czas na zapoznanie się z nim

3) za masowy, świadomy i celowy freekill - perm na CT

4) za jednorazowe, uciążliwe nadużywanie mikrofonu / chatu- pouczenie, jeśli nie skutkuje, mute na mapę

5) za ponowne, uciążliwe nadużywanie mikrofonu / chatu - mute na zawsze

6) jednorazowe wyzywanie / obrażanie innych - mute na mapę w przypadku lekkich wyzwisk / ban do 4h w przypadku gorszych

7) ponowne wyzywanie / obrażanie innych - ban do 4h w przypadku lekkich wyzwisk / ban do 1 dni w przypadku gorszych

8 ) reklama innych serwerów oprócz soplicowskich - ban na zawsze

9) używanie wspomagaczy (musi być udowodnione) - ban na zawsze

10) podszywanie się pod innych graczy, szczególnie adminów - ban do jednego dnia

11) celowe lagowanie serwera poprzez wykorzystywanie błędów mapy - ban na jeden dzień

12) ucieczka z serwera przed banem - ban na jeden dzień + kara przysługująca za przewinienie

13) spamowanie na [email protected] - kick, ban do godziny

13. Jeśli gracz po złamaniu regulaminu od razu przyzna się do tego i przeprosi, i taka sytuacja występuje jednorazowo, admin ma prawo złagodzić karę bądź odstąpić od jej wymierzenia. Nie dotyczy popełnienia freekilla - strażnik nie może wybronić się od niewpisania killa na żądanie.

14. Admin nie ma prawa zmienić mapy bez zgody graczy lub uprzedniego vote. (Nie dotyczy się crashy serwera i powtarzania map). Do wymuszania głosowań przez graczy służy RTV.

15. Admin musi wybierać dobre powody banów tak ,aby gracz wiedział za co go dostał.

16. Admina obowiązuje zakaz zabawy GOTV (kickowanie, banowanie, przerzucanie do teamu itp.)

17. Gdy admin pomylił się w wymierzeniu kary lub popełnił inny błąd, ma obowiązek bezzwłocznie poinformować o tym Junior Admina bądź Opiekunowi Serwera.

18. W przypadku popełniania tych samych przewinień przez graczy, kary są na wstępie wyższe.

19. Każdy administrator wspomaga serwer poprzez miesięczną składkę w postaci SMS'a bądź przelewu. Możliwe do wykonania są także reklamy serwera. Zebrane pieniądze w 100% przeznaczamy na opłatę naszych serwerów, dzięki czemu wszyscy możemy grać. Dla administratorów są przygotowane także pakiety lojalnościowe, które obowiązują na całej sieci.

20. Wśród osób posiadających szczególne przywileje wyróżniamy oprócz Adminów, VIP'a, który posiada specjalne przywileje.

21. Ranga admin podzielona jest na trzy stopnie: Młodszy Admin, Admin oraz Starszy Admin.

22. Admin posiada przywileje określone w ogólnym spisie sieciowym.

23. Adminom, którzy nie przestrzegają powyższych zasad, grozi utrata stanowiska bez możliwości powrotu oraz zwrotu poniesionych opłat.

24. Każda ranga posiada na chacie przedrostek przed nickiem oraz ilością gwiazdek informującymi nas o hierarchii rangi.

25. Każdy Admin jest zobowiązany do grania pod swoim nickiem (dopuszczalne są tylko kosmetyczne zmiany).

26. Zakaz zabawy komendą !ball.

 

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Duża aktualizacja. Proszę zapoznać się z całym regulaminem.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.

Copyright © 2010-2018 cs-SopliCa.com

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści forum bez zgody administracji jest zabronione.
cs-SopliCa.com nie ponosi odpowiedzialności za treści wypowiedzi zamieszczane przez użytkowników forum.

×
stat4u