Skocz do zawartości
Saygon

Regulamin serwera TeamSpeak 3

Rekomendowane odpowiedzi

I. WSTĘP


§ 1.1 Przebywanie na serwerze jest równoznaczne z przeczytaniem i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
§ 1.2 Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego uprzedzenia.
§ 1.3 Serwer należy do sieci serwerów Counter-Strike cs-SopliCa.com oraz posiada aktualnie siedzibę na tym forum.
§ 1.3 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia użytkownika z jego przestrzegania.
§ 1.4 Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie obowiązują wszystkich użytkowników forum, nie wykluczając administracji serwera.
§ 1.5 Zakazuje się kopiowania, powielania jakiejkolwiek części regulaminu pod groźbą karalną
§ 1.6 W przypadku występowania jakichkolwiek błędów na serwerze, lagów itp. administratorzy jak i zwykli użytkownicy
mają obowiązek zgłosić ten fakt do Roota.


II. ADMINISTRACJA


§ 2.1 Wyższa Administracja Serwera składa się z Super Serwer Adminów [sSA], Serwer adminów [sA] , Junior Serwer Adminów [jSA] i Roota.
§ 2.2 Administrator ma świecić przykładem, znać doskonale regulamin i go przestrzegać. Powinien być opanowany i
zrównoważony, nie ulegać presji ze strony użytkowników, być obiektywny w podejmowaniu decyzji.
§ 2.3 Administrator nie jest zobowiązany do każdorazowego tłumaczenia się ze swoich działań chyba, że zażąda tego Root.
§ 2.4 Każdy administrator ma obowiązek brać udział w czynnym życiu serwera, jak i być na bieżąco z informacjami zawartymi
na forum w dziale TS3.
§ 2.5 Root ma prawo odebrania administratorowi praw (rang), bez podania konkretnej przyczyny.
$ 2.6 Root ma prawo wyrzucić / zbanować użytkownika jeśli w jego przekonaniu złamał on w jakikolwiek sposób regulamin serwera.
$ 2.7 Od decyzji Roota nie ma odwołania.

Ogólne prawa i obowiązki administratorów co do:

1. Użytkowników:
§ a) Zadaniem administratora jest czuwanie nad przyzwoitym poziomem dyskusji użytkowników na serwerze.
§ B) Administrator ma prawo wyrzucić użytkownika za nie spełnianie norm poprawnego i kulturalnego zachowania.
§ c) Po uprzednich ostrzeżeniach (niezgodny nick, wulgarne zachowanie itp.) łamania regulaminu administrator powinien
wyrzucić a następnie zbanować użytkownika - każdy ban lub kick z serwera musi posiadać jasne i konkretne uzasadnienie.
§ d) Administratorzy pracują dla dobra użytkowników, co nie jest to równoznaczne ze spełnianiem każdej ich zachcianki.

Czasy banów:
§ 1. Reklamy innych serwerów głosowych, gier, for - ban permanentny.
§ 2. Obrażanie / wyśmiewanie lub wulgaryzmy w wszelkim rodzaju - kick / ban do 1 dnia.
§ 3. Krzyczenie/piszczenie do mikrofonu - kick / ban do 4 godz.
§ 4. Wulgarny/niezgodny nick - upomnienie - kick - ban do 2 godz.
§ 5. Spamowanie / floodowanie, używanie nie zgodnych kolorów czcionki - upomnienie - kick - ban do 2 godz.
§ 6. Chodzenie masowo po kanałach (skakanie) - upomnienie / kick - ban do 2 godz.
§ 7. Bezmyślne żartowanie tzw. trollowanie z administracji, wyzywanie bez potrzeby oraz marnowanie ich czasu. - kick / ban do 3 dni.
§ 8. Niepotrzebne, nagminne zmiany nazwy użytkownika - upomnienie / kick - ban do 1 dnia.
§ 9. Podszywanie się pod administratora lub obraza administracji serwera - ban do permanentnego.

* Za popełnienie kilku wykroczeń czasy banów mogą być sumowane lub przedłużane.

2. Kanałów:
§ a) Administrator ma prawo zażądać od opiekuna zmiany tytułu description (opisu pokoju) jeśli jest nie zgodny z regulaminem.
§ B)Administrator ma prawo do korekty, nadania upomnienia, zmian lub usunięcia pokoju, w przypadku złamania regulaminu.


III. ZAKAZY OGÓLNE


§ 3.1 Zabrania się używania nicków (nazw użytkowników):
§ 3.1 a) Wulgarnych, obraźliwych, rasistowskich, nazistowskich i sugerujących jakąkolwiek przynależność klubową i religijną.
§ 3.1 B) TeamSpeakUser (użytkownik posiadający taka nazwę jest proszony o niezwłoczną zmianę jej na inną).
§ 3.1 c) Krótszych niż 3 znaki a także ciągu tych samych znaków w nazwie użytkownika ( np. ...., yyyy, itp)
§ 3.1 d) Zajętych przez wyższą administrację serwera i sieci oraz podobnych w znaczącym stopniu do nich, a także podszywania się pod te osoby.
§ 3.2 Zabrania się nagminnej zmiany nazw użytkowników (zabawy nickami) oraz zmieniania ich w celu obrazy, wyśmiewania czy szydzenia z innych osób.
§ 3.3 Zabrania się tzn. trollowania administracji poprzez żarty na nich, wzywania bez potrzeby na centrum pomocy i marnowanie ich cennego czasu.
§ 3.4 Zabrania się całkowicie nagrywania użytkowników na kanałach publicznych.
§ 3.5 Zabrania się karygodnie reklamowania innych serwerów TS3, serwerów gier, stron internetowych lub forów, itp.
§ 3.6 Zabrania się używania wulgarnych, obraźliwych lub zawierających treści pornograficzne awatarów.
§ 3.7 Zabrania się używania wszelkiego rodzaju tagów ( [] ) przed nazwą użytkownika, w szczególności zarezerwowanych dla administracji np.
[Root], [sSA] itp.
§ 3.8 Zabrania się używania i przebywania dwóch osób o takiej samej nazwie użytkownika (podszywania się pod kogoś). - Jeśli na serwerze znajdują się osoby o tej samej nazwie użytkownika, pierwszeństwo w przesiadywaniu na serwerze ma osoba zarejestrowana wcześniej.
§ 3.9 Zabrania się tworzenia, organizacji oraz powielania wszelkiego rodzaju zabaw i eventów zarówno na kanałach publicznych jak i prywatnych, bez zgody administracji.


IV. WIADOMOŚCI TEKSTOWE NA SERWERZE


§ 4.1 Na serwerze piszemy zgodnie z zasada zachowania poprawnej polszczyzny, w sposób zrozumiały dla każdego bez nadmiernych błędów ortograficznych oraz stylistycznych.
§ 4.2.Zabrania się używania innych kolorów czcionki jak standardowy w pokojach publicznych.
§ 4.3 Zabrania się wysyłania linków przekierowujących do niebezpiecznych skryptów, stron lub aplikacji.
§ 4.4 Zabrania się spamowania wiadomościami prywatnymi, poke`ami bądź whisper'`ami.
§ 4.5 Zabrania się używania czatu ogólnego na serwerze, wyjątek stanowi administracja.


V. ZASADY STREFY KANAŁÓW POMOCNICZYCH / INFORMACYJNYCH


§ 5.1 Aby skontaktować się z administratorem należy udać się na kanał “Strefa Pomocy” i zapukać lub napisać do niego prywatną wiadomość.
§ 5.2 Kanały pomocnicze / informacyjne służą tylko w celu pomocy użytkownikom serwera TS3.
§ 5.3 Korzystanie z wyżej wymienionych kanałów w celach innych niż kontakt z administracją może skutkować wyrzuceniem użytkownika z serwera.
§ 5.4 Nagrywanie, puszczanie muzyki oraz krzyczenie na tych kanałach jest surowo zabronione.
§ 5.5 Wszelka próba łamania regulaminu na w/w kanałach może skutkować interwencją admina i wyrzuceniem danego użytkownika z kanału.


VI. ZASADY STREFY KANAŁÓW PUBLICZNYCH / STREFY GIER


§ 6.1 Kanały publiczne są przeznaczone dla użytkowników którzy nie posiadają lub nie potrzebują własnego kanału prywatnego.
§ 6.2 Kanały publiczne mogą posiadać limity użytkowników w zależności od strefy w której się znajdują oraz nie są zabezpieczone hasłem.
§ 6.3 Nagrywanie, puszczanie muzyki oraz krzyczenie na tych kanałach jest zabronione chyba, że informacja na kanale mówi inaczej..
§ 6.4 Wszelka próba łamania regulaminu na w/w kanałach może skutkować interwencją admina i wyrzuceniem danego użytkownika z kanału.


VII. ZASADY STREFY KANAŁÓW PRYWATNYCH


§ 7.1 Każdy użytkownik na serwerze może posiadać tylko jeden kanał.
§ 7.2 Kanał prywatny musi posiadać nazwę i być zabezpieczony hasłem, w innym przypadku uznawany jest za publiczny i każdy może na nim przesiadywać.
§ 7.3 Informacje w opisie kanału mogą być edytowane wyłącznie przez administrację serwera. W przypadku kiedy użytkownik chce umieścić opis w kanale, zgłasza ten fakt adminowi.
§ 7.4 Zmiana numeru kanału lub jego brak może skutkować usunięciem kanału.
§ 7.5 Stosowanie wulgarnych lub obraźliwych nazw kanałów będzie skutkować ich usunięciem oraz zbanowanie użytkownika.
§ 7.6 Admin kanału ma obowiązek posiadać aktualną datę na kanale.(topic). Zabrania się wyprzedzania daty.
§ 7.6 a) Należy dokonywać edycji daty znajdującej się w temacie "topic" minimum raz na 48h, w innym przypadku na 3. dzień zostanie umieszczona przez administratora serwera informacja w opisie (ostrzeżenie o zmianie daty na aktualna), po czym na 4. dzień kanał zostanie zablokowany, a na 5. dzień usunięty.
§ 7.6 B) Administrator kanału może ubiegać się o zwolnienie z daty min. po 4 miesiącach od daty założenia. Zwolnienie z daty można uzyskać również, gdy na kanale przebywa aktywnie w ciągu dnia min. 7 osób, a także można zdobyć zwolnienie z daty wygrywając je w evencie.
§ 7.7 Administrator kanału może posiadać max. 3 podkanały i 3. operatorów kanału.
§ 7.8 W przypadku obecności administratora kanału za porządek i ład na kanale prywatnym administracja serwera nie odpowiada (nie kulturalne zachowanie, krzyki, obraza, itp.). Pieczę nad kanałem obejmuję administrator kanału i on decyduję jaka atmosfera na nim panuję. Gdy ktoś łamie regulamin administrator może założyć mu jedną z “Rang Karnych”. W przypadku braku administratora kanału użytkownik może powiadomić administratora serwera o łamaniu regulaminu przez daną osobę na kanale i prosić o interwencje admina.
§ 7.9 Kiedy administrator kanału wie, że nie będzie go przed dłuższy okres, a nie chce by jego kanał został usunięty ma obowiązek zostawić informację o nieobecności w temacie "topic" (np. Nie obecny do 11.06.2013r.) bądź zgłosić ten fakt administratorowi serwera, który umieści informacje o tym w opisie kanału.


VIII. ZASADY STREFY KANAŁÓW VIP


§ 8.1 Kanały VIP są przeznaczone dla wymagających użytkowników ceniących sobie największa jakość prowadzonych rozmów oraz dodatkowe możliwości.
§ 8.2 Kanały VIP powinny być zabezpieczone hasłem w przeciwnym razie kanał będzie uznany jako publiczny.
§ 8.2 Na kanałach VIP może być max. 3 administratorów kanału.
§ 8.3 Kanały VIP są zwolnione z daty na czas wykupionej usługi.
§ 8.4 Administrator kanału może posiadać max. 5 operatorów kanału.
§ 8.5 Zmiana numeru kanału lub jego brak może skutkować usunięciem kanału.
§ 8.6 Stosowanie wulgarnych lub obraźliwych nazw kanałów będzie skutkować ich usunięciem.
§ 8.7 Więcej informacji na temat przywilejów i możliwości kanału VIP można uzyskać u administratorów serwera.


IX. SKARGI, ZAŻALENIA I ODWOŁANIA


§ 9.1 Skargi i zażalenia można składać u osób odpowiedzialnych za serwer lub w odpowiednim dziale na forum cs-SopliCa.com max. 48h po banie".
§ 9.2 W przypadku skarg za obraźliwe zachowanie danego użytkownika należy okazać dowód w postaci zrzutów ekranu lub zapisów rozmów z chatu, w przeciwnym razie udowodnienie winy użytkownikowi może być nie możliwe.
§ 9.3 Odwołanie od decyzji administratora można złożyć zakładając odpowiedni temat na forum cs-SopliCa.com w dziale "Odwołanie od bana".
§ 9.4 Na odwołanie od bana użytkownik ma 48h, licząc od chwili otrzymania bana.

 

 

Copyright @ 2014 ts-SopliCa.com

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.

Copyright © 2010-2018 cs-SopliCa.com

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści forum bez zgody administracji jest zabronione.
cs-SopliCa.com nie ponosi odpowiedzialności za treści wypowiedzi zamieszczane przez użytkowników forum.

×