Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 09/08/19 in all areas

  1. 1 point
    1. Tylko prowadzący strażnik może rozpocząć zabawę całodniową, może to zrobić za pomocą komendy "!zabawa". 2. Podczas jednej mapy można przeprowadzić maksymalnie cztery zabawy całodniowe, nie mogą się one powtarzać. 3. Strażnicy mają zakaz włączania zabaw całodniowych podczas rozgrzewki, pierwszej rundy oraz rund, w których więźniowie (lub nawet jeden z nich) mają FreeDay. 4. Jeśli prowadzący strażnik chce przeprowadzić zabawę całodniową musi to zrobić na początku rundy, zanim więźniowie zdążą się zbuntować. 5. Warden poprzez menu może wyłączyć zabawę w trakcie jej odliczania, jeśli ta została włączona w złym momencie (patrz punkt 3 i 4). 6. Nadużywanie anulowania zabaw będzie traktowane jako utrudnianie gry i może skutkować banem do jednego dnia. 7. Strażnicy muszą otworzyć cele od razu po rozpoczęciu zabawy. 8. Więzień, który ma życzenie może poprosić o przeprowadzenie wybranej zabawy całodniowej w następnej normalnej rundzie. 9. Złamanie powyższych zasad lub zasad dotyczących danej zabawy grozi banem do jednego dnia. 10. Podczas zabaw całodniowych nie obowiązuje życzenie dla ostatniego żywego terrorysty. 11. Na zabawach, w których każdy jest na każdego można dobierać się w sojusze, jednak maksymalnie 3 osobowe. 12. Zdrada sojusznika nie jest karana.  1. Zadaniem więźniów jest schowanie się na mapie, a zadaniem strażników jest ich znalezienie. 2. Po włączeniu zabawy więźniowie mają minutę na znalezienie kryjówki, podczas tego czasu strażnicy mają kategoryczny zakaz wychodzenia z GunRoomu. 3. Po upływie minuty, więźniowie zostają zamrożeni, a na mapie zapada ciemność, w tym momencie strażnicy muszą szukać więźniów. 4. Strażnicy muszą zabić każdego więźnia, którego znajdą. 5. Zakaz wykorzystywania błędów mapy przy chowaniu się (wychodzenie poza mapę/niedostępne tekstury itp.). 6. Obowiązuje zakaz chowania się w GunRoomie, miejscach niedostępnych dla CT, na surfie, climbie, bhopie oraz tym podobnych miejscach. 1. Zadaniem więźniów jest zabicie strażników oraz vice versa. 2. Po włączeniu zabawy jest czas na rozbiegnięcie się po mapie, po którym włączone zostaje zadawanie obrażeń. 3. Przy pomocy komendy !guns można wybrać sobie bronie. 4. Obowiązuje zakaz kampienia się w GunRoomie, przy teleportach oraz w miejscach niedostępnych dla terrorystów i/lub antyterrorystów. 1. Zadaniem każdego gracza podczas tej zabawy jest przeżycie, oraz zabijanie przeciwników. 2. Po włączeniu zabawy jest czas na rozbiegnięcie się po mapie, po którym włączone zostaje zadawanie obrażeń. 3. Przy pomocy komendy !guns można wybrać sobie bronie. 4. Podczas zabawy obowiązuje zakaz kampienia przy teleportach oraz w GunRoomie. 1. Zadaniem terrorysty w tej zabawie jest uciekanie przed antyterrorystami, a zadaniem terrorystów jest zamrożenie wszystkich terrorystów poprzez uderzenie ich kosą. 2. Po włączeniu zabawy obowiązuje czas na rozbiegnięcie się zabawie, po którym włączone jest zamrażanie. 3. Terroryści mogą odmrażać swoich kolegów przy pomocy kosy. 4. Antyterroryści mają lekki bonus do prędkości. 5. Obowiązuje zakaz kampienia w miejscach niedostępnych dla antyterrorystów. 6. Zakazane jest również tworzenia kółka z graczy w taki sposób, że poprzednia osoba bije następną, przez co ct nie jest w stanie wszystkich zamrozić. 1. Podczas tej zabawy antyterroryści dostają bonus do prędkości i życia, ale mogą bić jedynie kosą. Ich zadaniem jest zabicie wszystkich terrorystów. 2. Po włączeniu zabawy obowiązuje czas na rozbiegnięcie się, po którym włącza się zadawanie obrażeń. 3. Terroryści bronią się za pomocą broni, które wybrać można pod komendą !guns. 4. Obowiązuje zakaz kampienia w GunRoomie, miejscach niedostępnych dla CT, na surfie, climbie, bhopie oraz tym podobnych miejscach. 1. Podczas tej zabawy zadaniem terrorystów jest zabicie wszystkich antyterrorystów. 2. Po włączeniu zabawy obowiązuje czas na rozbiegnięcie się po mapie, po którym włączona jest możliwość wybuchu dla terrorystów. 3. Dzięki komendzie +use (domyślnie "E") można włączyć krótki bonus do prędkości, który następnie ma 7 sekund czasu odnowienia. 4. Terroryści pod komendą +lookatweapon (domyślnie "F") mają możliwość autodestrukcji która zadaje obrażenia osobom wokół niej, jednak wybuch następuje dopiero po chwili od naciśnięcia przycisku, podczas której nie da się poruszać. 1. Zadaniem każdego gracza podczas tej zabawy jest przeżycie, oraz zabijanie przeciwników. 2. Po włączeniu zabawy jest czas na rozbiegnięcie się po mapie, po którym włączone zostaje zadawanie obrażeń. 3. Przy pomocy komendy !guns można wybrać sobie bronie. 4. Na ekranie pojawiać się będą informacje, czy w danym czasie jest się widocznym, czy nie. 5. Obrażenia są włączone jedynie gdy przeciwnicy są widoczni. 6. Podczas zabawy obowiązuje zakaz kampienia przy teleportach oraz w GunRoomie. 1. Zadaniem każdego gracza podczas tej zabawy jest przeżycie, oraz zabijanie przeciwników. 2. Po włączeniu zabawy jest czas na rozbiegnięcie się po mapie, po którym włączone zostaje zadawanie obrażeń. 3. Przy pomocy komendy !guns można wybrać sobie bronie. 4. Po trafnieniu przeciwnika następuje teleportacja - osoba trafiona oraz osoba która trafiła zamieniają się miejscami. 5. Podczas zabawy obowiązuje zakaz kampienia przy teleportach oraz w GunRoomie. 1. Zadaniem każdego gracza podczas tej zabawy jest przeżycie, oraz zabijanie przeciwników. 2. Po włączeniu zabawy jest czas na rozbiegnięcie się po mapie, po którym włączone zostaje zadawanie obrażeń. 3. Gracze mają do dyspozycji jedynie nóż, oraz zeus. 4. Zeus odnawia się w przypadku zabicia przeciwnika. 5. Wszyscy gracze mają podczas zabawy obniżoną grawitację. 6. Podczas zabawy obowiązuje zakaz kampienia przy teleportach. 1. Zadaniem każdego gracza podczas tej zabawy jest przeżycie, oraz zabijanie przeciwników. 2. Po włączeniu zabawy jest czas na rozbiegnięcie się po mapie, po którym włączone zostaje zadawanie obrażeń. 3. Przy pomocy komendy !guns można wybrać sobie bronie. 4. Podczas zabawy zamienione są przyciski do poruszania się - przyciskiem do chodzenia do przodu, będziemy poruszać się do tyłu, przyciskiem do chodzenia w lewo, będziemy poruszać się w lewo itd. 5. Podczas zabawy każdy ma efekt kręcącego się losowo ekranu. 6. Obowiązuje zakaz kampienia przy teleportach oraz w GunRoomie. 7. Obowiązuje zakaz zamieniania sobie przycisków odpowiedzialnych za chodzenie, tak aby działało ono jak na normalnej rundzie. 1. Zadaniem każdego gracza podczas tej zabawy jest przeżycie, oraz zabijanie przeciwników. 2. Po włączeniu zabawy jest czas na rozbiegnięcie się po mapie, po którym włączone zostaje zadawanie obrażeń. 3. Każdy gracz ma dostęp jedynie do noża. 4. Podczas zabawy włączone jest obniżona grawitacja, efekt ślizgania się oraz widok trzecioosobowy. 5. Obowiązuje zakaz kampienia przy teleportach. 6. Zakazuje się również wyłączania widoku trzecioosobowego. 1. Zadaniem więźniów jest rozbiegnięcie się po mapie w celu odnalezienia broni, aby następnie walczyć każdy na każdego. 2. Warden włącza box-a (z menu wardena) o wyznaczonym wcześniej czasie. 3. Więźniowie mają nakaz znajdywania się przy celach 5 minut po włączeniu boxa. 4. Terrorysta, który wejdzie do Gr-a zostaje zabity przez ct. 5. Terrorsta, który zabije ct-ka zostaje ukarany banem do 1-ego dnia. 6. Ostatniemu więźniowi przysługuje życzenie. 1. Zabawa polega na walce strażników z więźniami. Strażnicy mają dostęp jedynie do AWP, a więźniowie do noży. 2. Po uruchomieniu zabawy więźniowie mają minutę na rozbiegnięcie się po mapie, strażnicy przez ten czas mają zakaz wychodzenia z GunRoomu. 3. Jeśli więzień wejdzie do GR przed rozpoczęciem zabawy, strażnicy mogą go zabić z dowolnej broni. 4. Po upływie minuty zabawa się rozpoczyna, strażnicy wychodzą z GunRoomu i biją się z więźniami. 5. Gracze mają zakaz kampienia w GR, przy teleportach oraz w medyku, dodatkowo więźniowie mają zakaz kampienia przed GR, podczas gdy strażnicy czekają na rozpoczęcie zabawy. 6. Zabawa trwa całą rundę, ostatni więzień nie ma życzenia. 1. Zabawa ta polega na zabijaniu się wewnątrz własnych drużyn, strażnicy biją się ze strażnikami, a więźniowie z innymi więźniami. 2. Po uruchomieniu zabawy, każdy gracz wybiera sobie broń z menu oraz ma minutę na zajęcie pozycji. 3. Podczas zabawy włączona jest blokada bicia się między przeciwnymi drużynami. 4. Po upływie minuty zostaje włączony Friendly Fire i zabawa się rozpoczyna 5. Gracze mają zakaz kampienia w GunRoomie oraz medyku. 6. Gracze mogą tworzyć maksymalnie 3-osobowe sojusze. 7. W monecie, gdy na mapie zostanie ostatni więzień oraz strażnik, blokada zostaje wyłączona i biją się oni między sobą, ostatnia osoba nie ma życzenia. 8. 3:00 należy być przed celami (albo slay). 1. Zadaniem strażników jest złapanie i zabicie więźniów za pomocą noża, zadaniem więźniów jest przeżyć. 2. Po włączeniu zabawy, więźniowie mają 30s na rozbiegnięcie się po mapie, strażnicy przez ten czas mają zakaz wychodzenia z GunRoomu. 3. Zarówno więźniowie jak i strażnicy mają blokadę podnoszenia broni, strażnicy są nieśmiertelni oraz dostają lekki bonus do szybkości biegania. 4. Więźniowie mają zakaz kampienia w jednym miejscu, muszą cały czas się przemieszczać. 5. Zabawa kończy się w momencie, gdy zostanie ostatni więzień, ma on prawo do życzenia. 1. Zadaniem więźniów jest schowanie się na mapie, a zadaniem strażników jest ich znalezienie. 2. Po włączeniu zabawy więźniowie mają minutę na znalezienie kryjówki, podczas tego czasu strażnicy mają kategoryczny zakaz wychodzenia z GunRoomu. 3. Po upływie minuty, więźniowie zostają zamrożeni, a na mapie zapada ciemność, w tym momencie strażnicy muszą szukać więźniów. 4. Strażnicy muszą zabić każdego więźnia, którego znajdą. 5. Zakaz wykorzystywania błędów mapy przy chowaniu się (wychodzenie poza mapę/niedostępne tekstury itp.). 6. Ostatni więzień ma prawo do życzenia. 1. Więźniowie zostają podzieleni na trzy drużyny: Niebieska, Zielona i Czerwona. Strażnicy nie uczestniczą w zabawie. 2. Po rozpoczęciu zabawy drużyny mają minutę na zajęcie pozycji, po upływie minuty zostaje włączony Friendly Fire i więźniowie walczą z więźniami innych grup. 3. Więźniowie mają zakaz kampienia w GunRoomie oraz medyku. 4. Strażnicy mają zakaz przeszkadzania w zabawie. 5. W momencie, gdy zostanie tylko jedna grupa, jej członkowie dostają możliwość bicia się między sobą. 6. Ostatni więzień ma życzenie. 7. 3:00 należy być przed celami (albo slay). 1. W zabawie biorą udział wszyscy gracze, po jej uruchomieniu każdy ma 30 sekund na rozbiegnięcie się po mapie. 2. Po upływie 30 sekund każdy gracz otrzymuje Decoy, którym stara się trafić przeciwników. 3. Trafienie przeciwnika wabikiem oznacza jego natychmiastową śmierć. 4. Można tworzyć maksymalnie trzyosobowe sojusze. 5. Zabawa trwa do ostatniego żywego gracza, nie ma on życzenia. 6. 3:00 należy być przed celami (albo slay).
  2. 1 point
    Zaczepiłeś "`Mateo" wiadomością: ja tu przez przypadek co tu sie dzieje? "`Mateo" zaczepia Cię. ludzie dra pi**e, a ja musze to oceniac, ale dobrze, ze mam platki xd To dobry juror XD
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+02:00
×
×
  • Create New...