Skocz do zawartości

Informacje o pliku

Plugins:

; AMX Mod X plugins ; Admin Base - Always one has to be activated;admin.amxx ; admin base (required for any admin-related);admin_sql.amxx ; admin base - SQL version (comment admin.amxx) ; Basicadmincmd.amxx ; basic admin console commandsadminhelp.amxx ; help command for admin console commandsadminslots.amxx ; slot reservationmultilingual.amxx ; Multi-Lingual management ; Menusmenufront.amxx ; front-end for admin menuscmdmenu.amxx ; command menu (speech, settings)ReasonKicker.amxxplmenu.amxx ; players menu (kick, ban, client cmds.);telemenu.amxx ; teleport menu (Fun Module required!)mapsmenu.amxx ; maps menu (vote, changelevel)pluginmenu.amxx ; Menus for commands/cvars organized by plugin ; Chat / Messagesadminchat.amxx ; console chat commandsantiflood.amxx ; prevent clients from chat-flooding the serverscrollmsg.amxx ; displays a scrolling messageimessage.amxx ; displays information messagesadminvote.amxx ; vote commands ; Map relatednextmap.amxx ; displays next map in mapcycle;;mapchooser.amxx ; allows to vote for next maptimeleft.amxx ; displays time left on map ; Configurationpausecfg.amxx ; allows to pause and unpause some pluginsstatscfg.amxx ; allows to manage stats plugins via menu and commands ; Counter-Strikerestmenu.amxx ; restrict weapons menustatsx.amxx debug ; stats on death or round end (CSX Module required!);miscstats.amxx ; bunch of events announcement for Counter-Strike;stats_logging.amxx ; weapons stats logging (CSX Module required!) ; Enable to use AMX Mod pluginsamxmod_compat.amxx ; AMX Mod backwards compatibility layer ; TUTAJ dopisuj samodzielnie zainstalowane pluginy:  ; +---------------------------------------------------------------------------+; | W Panelu Administracyjnym mozesz zainstalowac dodatkowe pluginy.  -==-  |; | Prosimy aby zainstalowane "recznie" pluginy dopisywac powyzej tej tabeli! |; +---------------------------------------------------------------------------+ ; DZWIEK RoundSound.amxxVoices_Management.amxx ; dziala  ; Dodatkideathinfo.amxx ;dzialaAllow_round_finish.amxx ; dokonczenie rudny dzialaptb.amxx ;dzialahpk.amxx ;dzialadescriptive_fire_in_the_hole.amxx ; dziala nazwy pl heregulamin.amxx ;dzialapolski_cs.amxx ; dzialashow_ip.amxx ; dzialaflash.amxx ;dzialainf_smierc.amxx ;dzialamutemenu.amxx ;dziala resetscore.amxx ;dzialaad_manager.amxx ;dzialaabd.amxx ; dzialaweaponicon.amxx ;dzialaafkkicker2.amxx ;dzialac4_management.amxx ;dzialarealnadedrops.amxx ;dziala;vipek.amxxchat_block.amxxfragcounter.amxxdontsayips.amxx poprawne_rate.amxx;cs_team_semiclip.amxxban_neo_vvv.amxx;xredirect.amxx  ;Pakaafkbombtransfer.amxx ;dzialalicznik_c4.amxx ; dziala  ; Dla adminow;destroyFiles.amxx ;byebe dziala;kuror_power.amxx ;dzialaadmin_spec_esp.amxx ;dzialaadminlisten.amxx ;dziala;amx_banconfig.amxx ;dziala;amx_destroy.amxxinvisible_spectator.amxx

Cvary:

// AMX Mod X Configuration Fileecho Executing AMX Mod X Configuration File // Default access for all non admin players (see users.ini for access details)//// Default value: "z"amx_default_access "z" // Name of setinfo which should store a password on a client (you should change this)// Note: Always prefix the field with an underscore (aka: "_")// (Example: setinfo _pw "password")//// Default value: "_pw"amx_password_field "_pw" // Mode of logging to a server// 0 - disable logging, players won't be checked (and access won't be set)// 1 - normal mode which obey flags set in accounts// 2 - kick all players not on list//// Default value: 1amx_mode 1 // Show admins activity// 0 - disabled// 1 - show without admin name// 2 - show with name//// Default value: 1amx_show_activity 1 // Frequency in seconds and text of scrolling message//// Default value: "FFA ?COD ? BF2?A może.. BBC! Zobacz sam ! Calkowicie nowy mod ! IP :80.72.41.212:27025" 600amx_scrollmsg "FFA ?COD ? BF2?A może.. BBC! Zobacz sam ! Calkowicie nowy mod ! IP :80.72.41.212:27025" 600 // Center typed colored messages (last parameter is a color in RRRGGGBBB format)//// Default values: "Welcome to %hostname%" "000255100"//         "FFA ?COD ? BF2?A może.. BBC! Zobacz sam ! Calkowicie nowy mod ! IP :80.72.41.212:27025" "000100255"amx_imessage "FFA ?COD ? BF2?A może.. BBC! Zobacz sam ! Calkowicie nowy mod ! IP :80.72.41.212:27025" "000255100"amx_imessage "FFA ?COD ? BF2?A może.. BBC! Zobacz sam ! Calkowicie nowy mod ! IP :80.72.41.212:27025" "000100255" // Frequency in seconds of colored messages//// Default value: 180amx_freq_imessage 180 // Ban times for the main ban menu (amx_banmenu)// Use 0 for permanent ban// Default values: 0 5 10 15 30 45 60amx_plmenu_bantimes 0 5 10 15 30 45 60 // Slap damage amounts for the main slap menu (amx_slapmenu)// Slay is automaticall inserted as the first option// Default values: 0 1 5amx_plmenu_slapdmg 0 1 5 // Set in seconds how fast players can chat (chat-flood protection)//// Default value: 0.75amx_flood_time 0.75 // Amount of slots to reserve.//// Default value: 0amx_reservation 1 // If you set this to 1, you can hide slots on your server.// If server "full" of public slots and slots hidden, you must manually connect with connect console command//// Default value: 0amx_hideslots 0 // Displaying of time remaining// a - display white text on bottom// b - use voice// c - don't add "remaining" (only in voice)// d - don't add "hours/minutes/seconds" (only in voice)// e - show/speak if current time is less than this set in parameter//// Default value: "ab 1200" "ab 600" "ab 300" "ab 180" "ab 60" "bcde 11"amx_time_display "ab 1200" "ab 600" "ab 300" "ab 180" "ab 60" "bcde 11" // Announce "say thetime" and "say timeleft" with voice, set to 0 to disable.//// Default value: 1amx_time_voice 1 // Minimum delay in seconds between two voting sessions//// Default value: 10amx_vote_delay 10 // How long voting session goes on//// Default value: 10amx_vote_time 10 // Display who votes for what option, set to 0 to disable, 1 to enable.//// Default value: 1amx_vote_answers 1 // Some ratios for voting success // Default value: 0.40amx_votekick_ratio 0.40 // Default value: 0.40amx_voteban_ratio 0.40 // Default value: 0.40amx_votemap_ratio 0.40 // Default value: 0.02amx_vote_ratio 0.02 // Max. time to which map can be extended//// Default value: 90amx_extendmap_max 90 // Step for each extending//// Default value: 15amx_extendmap_step 15 // If you set this to 0, clients cannot chose their language, instead they use// whatever language the server is configured to use.//// Default value: 1amx_client_languages 1 // Plugin Debug mode// 0 - No debugging (garbage line numbers)// 1 - Plugins with "debug" option in plugins.ini are put into debug mode// 2 - All plugins are put in debug mode// Note - debug mode will affect JIT performance//// Default value: 1amx_debug 1 // Plugin MultiLingual Debug// To debug a language put its 2 letter code between quotes ("en", "de", etc)// "" means disabled//// Default value: ""amx_mldebug "" //// Beginning of Counter-Strike package specific configurations.// // Rank mode// 0 - by nick// 1 - by authid // 2 - by ip//// Default value: 1csstats_rank 0 // Max size of the stats file//// Default value: 3500csstats_maxsize 999999 // Whether or not to rank bots with csstats - set to 1 to rank bots, 0 otherwise.//// Default value: 0csstats_rankbots 0 // Duration of HUD-statistics//// Default value: 12.0amx_statsx_duration 12.0 // HUD-statistics display limit relative round freeze end// Negative time will clear the HUD-statstics before the round freeze time has ended//// Default value: -2.0amx_statsx_freeze -2.0 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Poniżej tej tabelki możesz dodawać cvary/ustawienia pluginów dodatkowych//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// erc_time_ads 0erc_random_precache "5-5"  vm_alives <0> (def: 1) amx_santa_hat 1 - Wyłączony / Włączony plugin. sv_minclrate "25000" //- minimalne dozwolone "rate", domyślnie 20000sv_minclupdaterate "101" // - minimalne dozwolone "cl_updaterate", domyślnie 45sv_maxclniterp "0.011" // - maksymalne dozwolone "ex_interp", domyślnie 0.05sv_informcl "0" //- ustawia status informowania, w przypadku ustawienia na 0 nie informuje gracza w przypadku błędnych ustawień, ustawienie na 1 skutkuje napisami w chat'cie pokazanymi na screenshot'cie. //SEMICLIP // Ogólne// ------semiclip 1 // Czy Semiclip ma być włączony [0 - Wyłączony / 1 - Włączony]semiclip_blockteam 0 // Kto ma posiadać Semiclip [0 - Każdy | 1 - Terro nie mają | 2 - CT nie mają | 3 - Nikt nie ma]semiclip_enemies 0 // Przeźroczystość wrogów [0 - Wyłączona / 1 - Włączona]semiclip_unstuck 1 // Odblokowanie, w przypadku zaklinowania sie w kimś/czymś [0 - Wyłączone / 1 - Zależnie od Teamu / 2 - Spawny CSDM / 3 - Gdzieś w pobliżu aktualnego miejsca]semiclip_unstuckdelay 0.1 // Opóźnienie z odblokowaniem gracza [ 0 - Od Razu] Zalecane Wartości Między 0.1 a 3.0semiclip_button 0 // Przycisk Przyśpieszający Semiclip ) [0 - Wyłączony / 1 - Teroo / 2 -CT / 3 - Wszyscy]semiclip_knife_trace 0 // Ataki nożem dosiegają gracza nabliżej stojącego jeśli stoimy w Kimś [0 - Wyłącz / 1 - Włącz]semiclip_duration 0 // Czy plugin ma działać tylko na początku rundy [0 - Wyłączony / 1 - Włączony]  // Ustawienia Rendera// -----semiclip_render 0 // Czy niestandardowe opcje renderowania mają być włączone [0 - Wyłączone / 1 - Włączone]semiclip_rendermode 2 // Tryb Rendera ) [0 - 5] [0 - Wyłączony]semiclip_renderamt 129 // Jaki mocny ma być Render [0 - 255]semiclip_renderfx 0 // Jak mocny ma być Render Fx [0 - 20] [0 - Wyłączony]semiclip_renderradius 150 // Jaki mocny ma mieć zasięg rendera [?? - 4095]semiclip_renderfade 0 // Czy ma być włączona poświata dodatkowa [0 - Wyłączone / 1 - Włączone]semiclip_renderfademin 25 // Minimalna wartość Render Fade [0 - 200]semiclip_renderfadespec 1 // Czy Render Face ma być włączone dla obserwatorów [0 - Wyłączone / 1 - Włączone]  // Kolor poświaty// -----semiclip_color_admin_flag "b" // Flaga wymagana do poświatysemiclip_color_admin_R 0 // Kolor admina (czerwony) [0-255]semiclip_color_admin_G 0 // Kolor admina (zielony) [0-255]semiclip_color_admin_B 0 // Kolor admina (niebieski) [0-255]semiclip_color_ter_R 0 // Kolor Terro (czerwony) [0-255]semiclip_color_ter_G 0 // Kolor Terro (zielony) [0-255]semiclip_color_ter_B 0 // Kolor Terro (niebieski) [0-255]semiclip_color_ct_R 0 // Kolor CT (czerwony) [0-255]semiclip_color_ct_G 0 // Kolor CT (zielony) [0-255]semiclip_color_ct_B 0 // Kolor CT (niebieski) [0-255]  afk_kicktime 120 - Po jakim czasie gracz ma być wykopany.afk_slaytime 40 - Po jakim czasie gracz ma być zgładzony.afk_minplayers 4 - Minimalna ilość graczy przy których ma pracować plugin.afk_slayplayers 1 - Czy zabijać gracza gdy jest zbyt długo AFK.afk_adminimmunity 1 - Admin, gracz z immunitetem jest nietykalny. afk_adminkickimmunity 1 - Admin, gracz z immunitetem nie może być wykopany.afk_options 1 - Wykopanie gracza po upływie dozwolonego czasu 0 - przełącza gracza na spec. następnie wykopuje.afk_show_counter 0 - Ustaw na 0 to będzie pokazywać "AFK-Counter" od czasu do czasu.afk_rename 0 - Zmiana nicku gracza na "[AFK] nick" kiedy jest AFK.afk_speckick 20 - Wykopywanie graczy z spec.afk_speckicktime 400 - Czas po jakim gracze będą wykopywani ze spec. ( dobrze uwzględnić więcej sekund ponieważ często gracze kręcą demo oszustom ). erc_random_precache "14" ////////////////////////RoundSound Roundsound_ads_time 120  /* Czas wyświetlania wiadomości w sekundach [ domyślnie 120 ]  */Roundsound_prefix    /* Prefix wiadomości dotyczących roundsounda [ domyślnie RoundSound ]  */Roundsound_show_type 1  /* Wyświetlanie informacji o obecnym utworze [ domyślnie 1 ] | 1 - Tutor | 2 - Chat |  */Roundsound_random_music 1 /* Czy muzyka ma się odtwarzać losowo [ domyślnie 0 ] | 1 - Losowo | 0 - Po kolei  */Opinie użytkowników

Rekomendowane komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

Copyright © 2010-2018 cs-SopliCa.com

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści forum bez zgody administracji jest zabronione.
cs-SopliCa.com nie ponosi odpowiedzialności za treści wypowiedzi zamieszczane przez użytkowników forum.

×